ศปถ.ประสานจังหวัดใช้กลไก “ประชารัฐ” ขับเคลื่อนการสร้างความปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560

ข่าวทั่วไป Tuesday April 11, 2017 19:29 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--11 เม.ย.--กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 โดยยึดแผนบูรณาการฯ เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานอย่างเข้มข้น มุ่งป้องกัน และแก้ไขปัญหาจากอุบัติเหตุทางถนนในมิติเชิงพื้นที่ (Area Approach)ด้วยการขับเคลื่อนมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย พร้อมจัดตั้งจุดตรวจให้สอดคล้องกับช่วงเวลาในการเดินทางของประชาชน รวมถึงประสานพลัง "ประชารัฐ" จัดทำประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุอีกทั้งพิจารณาจัดงานสงกรานต์ให้มีความเหมาะสม ปลอดภัย และเป็นไปตามประเพณีวิถีไทย ตลอดจนเร่งประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยในการสัญจรและท่องเที่ยวทางน้ำ เพื่อให้เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 เต็มเปี่ยมด้วยความสุขและความปลอดภัย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เปิดเผยว่า เทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงที่มีสถิติอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าปกติ รัฐบาลห่วงใยความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนจึงได้สั่งการให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดการดำเนินการตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560ภายใต้แนวคิด "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานอย่างเข้มข้น มุ่งแก้ไขปัญหาและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในมิติเชิงพื้นที่ (Area Approach) โดยให้จังหวัดดำเนินมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายจราจรที่มีอยู่เดิม และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ทั้งการคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง การบรรทุกผู้โดยสารท้ายกระบะไม่เกิน6 คน การควบคุมการเข้าถึงและการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงจัดตั้งจุดตรวจให้สอดคล้องกับช่วงเวลาในการเดินทางของประชาชน โดยช่วงที่ประชาชนเดินทางไปและกลับ ให้เน้นปฏิบัติการบนเส้นทางสายหลัก ส่วนในช่วงที่ประชาชนอยู่ในภูมิลำเนา ให้คุมเข้มถนนสายรอง เส้นทางเชื่อมต่อตำบลและหมู่บ้าน อีกทั้งนำแนวทาง "ประชารัฐ"มาใช้เป็นกลไกในการลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน ในรูปแบบของการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน การจัดตั้งด่านชุมชน โดยเฉพาะกรณีมีการจัดงานให้จัดสถานที่จอดรถ และที่รับฝากกุญแจ กรณีผู้ขับขี่เมาสุราให้ยึดกุญแจไว้จนสร่างเมา หรือให้ผู้ที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขับรถแทน รวมถึงพิจารณาจัดงานสงกรานต์ให้มีความเหมาะสม ปลอดภัย และเป็นไปตามประเพณีวิถีไทย เนื่องจากอยู่ในช่วงถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ตลอดจนเร่งประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกฝังจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยผ่านทุกช่องทางสื่อ เน้นสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายจราจร โดยเฉพาะบทลงโทษกรณีเมาแล้วขับ ขับรถเร็ว และฝ่าฝืนสัญญาณจราจร นอกจากนี้ ให้จังหวัดที่มีเส้นทางคมนาคมทางน้ำ หรือแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำตรวจสอบท่าเทียบเรือ โป๊ะเทียบเรือ และเรือโดยสารให้มีความปลอดภัย คุมเข้มพนักงานขับเรือมิให้มีพฤติกรรมเสี่ยง จัดให้มีอุปกรณ์ชูชีพประจำเรือที่เพียงพอต่อการใช้งาน รวมถึงจัดทีมกู้ภัยทางน้ำให้พร้อมปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีที่สำคัญ ให้จังหวัด อำเภอ และกรุงเทพมหานครกำหนดเป้าหมายในการลดอุบัติเหตุด้วยตนเอง ทั้งนี้ เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด รวมถึงให้เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 เต็มเปี่ยมด้วยความสุขและความปลอดภัย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ