ศปถ.ขับเคลื่อนกลไกลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”

ข่าวทั่วไป Tuesday April 18, 2017 12:31 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--18 เม.ย.--กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 ภายใต้แนวคิด "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงการรณรงค์และเสริมสร้างวินัยจราจร ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 17 เมษายน 2560 โดยเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย และประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนผ่านช่องทางสื่ออย่างต่อเนื่อง ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2560 โดยจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในส่วนกลาง และระดับพื้นที่ รวมถึงเพิ่มความเข้มข้นในการลดอุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนสานพลัง "ประชารัฐ" ในการป้องปรามผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน เพื่อบรรลุเป้าหมายในการลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุดและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในสังคมไทยอย่างยั่งยืน นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า เทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงที่มีสถิติอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าปกติ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้ขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560ภายใต้แนวคิด "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงการรณรงค์และเสริมสร้าง วินัยจราจร ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 17 เมษายน 2560 มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการสร้างความปลอดภัยทางถนน โดยยึดแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 เป็นกรอบแนวทาง การดำเนินงาน พร้อมแบ่งมอบภารกิจ และกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย โดยปรับปรุงกลไกและกำหนดมาตรการทางกฎหมายเพิ่มเติม อาทิ การคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง การคุมเข้มความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ การยกรถที่กีดขวางการจราจร การเชื่อมโยงข้อมูลการชำระค่าปรับกับการต่อทะเบียนรถ เพื่อป้องปรามการกระทำผิดและสร้างวินัยจราจรในกลุ่มผู้ใช้รถใช้ถนน คงบคู่กับการประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนผ่านช่องทางสื่ออย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการรณรงค์การตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งานก่อนเดินทาง การปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด รวมถึงการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อให้ประชาชนร่วมเป็นพลังสำคัญในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2560 โดยจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในส่วนกลาง ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และระดับพื้นที่ (จังหวัด อำเภอ และกรุงเทพมหานคร) ทำหน้าที่อำนวยการ สั่งการ แก้ไขปัญหา และประสานการปฏิบัติกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการลดอุบัติเหตุทางถนนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ช่วงเวลาในการเดินทางของประชาชน และสภาพปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุ พร้อมเพิ่มความเข้มข้นในการลดอุบัติเหตุทางถนน เน้นการจัดตั้งจุดตรวจบนเส้นทางสายต่างๆ เพื่อบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด ควบคู่กับการจัดตั้งจุดพักรถและจุดบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชน ในทุกเส้นทาง รวมถึงกำหนดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ที่ปลอดภัยและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนสานพลัง "ประชารัฐ" ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ โดยจัดให้มีถนนปลอดภัย ตามมาตรการ "1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย" พร้อมให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดกติกาชุมชน สำหรับเป็นข้อตกลงในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย โดยดำเนินการในรูปแบบ "เคาะประตูบ้าน" รวมถึงจัดตั้งด่านชุมชนในเส้นทางสายรอง เพื่อป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 เต็มเปี่ยมด้วยความสุขและ ถึงจุดหมายด้วยความปลอดภัย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ