IRC ปั้นเด็กอาชีวะ รองรับเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 ขานรับนโยบายเร่งพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ยกระดับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมนวัตกรรม

ข่าวทั่วไป Thursday April 20, 2017 16:10 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--20 เม.ย.--Triple J Communication

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ IRCและประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท IRCT เผยว่า จากนโยบายภาครัฐที่มุ่งพัฒนาบุคลากรและทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพสูงสุด อันเป็นปัจจัยสำคัญต่อนโยบาย Thailand 4.0 โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนกลุ่มอาชีวศึกษาที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ดังนั้น บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จึงได้ร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดโครงการ IRCT Group: Step to Thailand 4.0 with the DVE สร้างคน สร้างงาน พัฒนาชาติ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่โมเดล Thailand 4.0 เพื่อสนับสนุนการผลิตกำลังคนผ่านระบบอาชีวศึกษาในรูปแบบทวิภาคี ก้าวสำคัญ สู่การเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติงานจริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับการพัฒนาฝีมือแรงงานอาชีวศึกษา ที่มีศักยภาพสูงเข้ามารองรับความต้องการภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
นางพิมพ์ใจ กล่าวและอธิบายเพิ่มเติมว่า IRC และกลุ่มบริษัท IRCT ซึ่งประกอบด้วย บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบโอกาส การเรียนรู้พร้อมจัดหาผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดประสบการณ์ตรงแก่นักเรียนอาชีวะศึกษา ซึ่งทาง IRC มีนโยบาย ในการพัฒนาโรงานให้เป็นโรงงานอัจฉริยะ หรือ Smart Factory ด้วยการพัฒนาเครื่องจักรและกระบวน การผลิตให้เป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมด โดยตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 มีนักเรียนอาชีวศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 26 คน จาก 3 สถาบันการศึกษา ส่งผลให้เกิดผลงานที่มีความโดดเด่น อาทิการประดิษฐ์เครื่องม้วนยางอัตโนมัติ แทนการใช้แรงงานคน และการประดิษฐ์ไฟฉาย LED ลดต้นทุนการซื้อ ไฟฉาย LED เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นท่อ โดยกลุ่มนักศึกษาสาขางานแมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์, การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุน ด้วยเครื่องคัดแยกขนาดเม็ดยางสีสังเคราะห์ โดยกลุ่มนักศึกษาสาขาเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคสระบุรีและการประดิษฐ์เสื้อเตือนภัยสำหรับตรวจจับกระแสไฟฟ้า เพื่อลดความเสี่ยง มุ่งเน้นสร้างความปลอดภัยจากการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับไฟฟ้า โดยกลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังและสาขางานไฟฟ้าควบคุม วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ เป็นต้น
ด้าน ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า การวางแผนผลิตกำลังคนในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 นับเป็นโจทย์ใหญ่ในการเตรียมความพร้อมฝีมือแรงงานให้กับความต้องการของกระแสเศรษฐกิจ การขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรม จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยยกระดับคุณภาพวิชาชีพ ในการพัฒนาส่งเสริมทักษะฝีมือแรงงานที่ตรงกับ ความต้องการของตลาดแรงงาน และสามารถเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ตอบโจทย์ทิศทาง การเปลี่ยนแปลงความต้องการของประเทศ สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และ ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี หรือแม้แต่ความมือด้านต่างๆ ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ