คนไทยหรือเปล่า? มิวเซียมสยาม ชวนวัดดีกรีความเป็นไทยในตัวคุณ กับนิทรรศการเคลื่อนที่ มิวเซียมสยามมินิ ชุด “ไท้ย ไทย”

ข่าวบันเทิง Monday April 24, 2017 12:37 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--24 เม.ย.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์ มิวเซียมสยาม จัดนิทรรศการเคลื่อนที่ มิวเซียมสยามมินิ ชุด "ไท้ย ไทย" นำเสนอเรื่องราวของเอกลักษณ์ และวัฒนธรรมไทยในฉบับกะทัดรัด ผ่านการประยุกต์ใช้ภาพกราฟิก และเกมต่างๆ อาทิ สาธิตวิธีการกราบพระบรมศพ เกมเขาวงกตเด็กมารยาทดี ในการถ่ายทอดความเป็นไทย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนไทยได้เรียนรู้ ซึมซับ และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาติต่อไป ทั้งนี้ มิวเซียมสยามมินิ ชุด "ไท้ย ไทย" มีกำหนดจัดแสดง ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ในวันที่ 21 – 25 เมษายน 2560 ต่อด้วยศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 ในวันที่ 18 – 22 พฤษภาคม 2560 และปิดท้ายที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา ในวันที่ 21 – 25 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 – 22.00 น. ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-225-2777 หรือ www.facebook.com/museumsiamfan นางซองทิพย์ เสริมสวัสดิ์ศรี ผู้อำนวยการฝ่ายมิวเซียมสยาม กล่าวว่า มิวเซียมสยาม ได้จัดนิทรรศการมิวเซียมสยามมินิ ชุด "ไท้ย ไทย" ขึ้น โดยเป็นนิทรรศการเคลื่อนที่ที่นำเสนอเรื่องราวของเอกลักษณ์ และวัฒนธรรมไทยในฉบับกะทัดรัด ผ่านการประยุกต์ใช้ภาพกราฟิก และเกมต่างๆ อาทิ เกมสาธิตวิธีการกราบพระบรมโกศ เกมเขาวงกตเด็กมารยาทดี ในการถ่ายทอดความเป็นไทย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนไทยได้เรียนรู้ ซึมซับ และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาติต่อไป โดยภายในนิทรรศการมีรายละเอียดของดังต่อไปนี้ โซนที่ 1 ความเป็นไทย ระบุถึงนิยามของความเป็นไทย ซึ่งก็คือ ส่วนผสมระหว่างวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ทั้งจากที่อื่น และตัวเราเอง มาประยุกต์ปรับใช้ให้กลายเป็น "ไทย" ในที่สุด โซนที่ 2 เอกลักษณ์คนไทย นำเสนอถึงเอกลักษณ์ของคนไทย 4 อย่าง อันประกอบไปด้วย ยิ้มสยาม การเคารพผู้ใหญ่ ความโอบอ้อมอารี และความอ่อนน้อมถ่อมตน ตลอดจนมีเกมเขาวงกตเด็กมารยาทดี ให้เด็กๆ ได้มาลองพิจารณาตัวเองดูซิว่ารู้จักมารยาทไทยแค่ไหนกัน โซนที่ 3 ค่านิยมหลักของคนไทย อธิบายถึง ค่านิยม 12 ประการที่คนไทยพึงปฏิบัติ อาทิ กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง โซนที่ 4 ไหว้กันถูกวิธีแล้วหรือยังจ๊ะ แสดงถึงการไหว้ในระดับต่างๆ ตามฐานะของบุคคล 5 ระดับ อันประกอบไปด้วยการไหว้พระ การไหว้พ่อแม่ การไหว้ครูบาอาจารย์ การไหว้ผู้ใหญ่หรือคนที่มีอายุมากกว่า การไหว้เพื่อนหรือผู้ที่เสมอกัน รวมไปถึงการรับไหว้ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า นางซองทิพย์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้นิทรรศการดังกล่าวยังมีโซนพิเศษที่นำเสนอถึงวัฒนธรรมความเป็นไทยที่ถือว่าเป็นข้อมูลประวัติศาสตร์ ซึ่งก็คือการสาธิตขั้นตอนการกราบพระบรมศพที่ถูกต้อง 4 ขั้นตอน อันเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมปฏิบัติที่คนไทยทุกคนควรทราบก่อนเข้าสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับโอกาสเพียงครั้งหนึ่งในชีวิตในฐานะที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย ผ่านการใช้อุปกรณ์แสดงภาพเคลื่อนไหว (Zoetrope) เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจน โดยการกราบพระบรมศพอย่างถูกวิธีนั้นมี 4 ขั้นตอน ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง อันประกอบไปด้วย ขั้นที่ 1 นั่งพับเพียบ เก็บปลายเท้า ขั้นที่ 2 ประสานมือบนเข่าที่อยู่ด้านหน้า สำรวมกิริยาสงบนิ่งชั่วครู่ ขั้นที่ 3 มือประนมก้มลงกราบให้แขนทั้งสองข้างคร่อมเข่าที่อยู่ด้านหน้าเพียงเข่าเดียว ขณะกราบไม่ควรกระดกปลายมือขึ้นรับหน้าผาก แต่ให้ค้อมตัวลงไปจนสันจมูกแนบกับมือ และขั้นที่ 4 กราบเพียงครั้งเดียวโดยไม่ต้องแบมือ ทั้งนี้ นิทรรศการมิวเซียมสยามมินิ ชุด "ไท้ย ไทย" นับเป็นการจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ครั้งที่ 3 ของมิวเซียมสยาม โดยที่ผ่านมาได้เคยมีการจัดนิทรรศการมิวเซียมสยามมินิ ชุด "คำไทยใครทำ" และชุด "มินิมิวเซียม" ที่เคลื่อนที่ไปเสิร์ฟความรู้เรื่องความเป็นไทยให้กับประชาชนในรูปแบบสร้างสรรค์ ทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาค อันสอดคล้องตามพันธกิจของมิวเซียมสยามในการส่งเสริมให้เกิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ในสังคมไทยอย่างทั่วถึง และยั่งยืน ด้าน นางอมรรัตน์ บรรยงก์สินธุ์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต กล่าวว่า บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้เปิดพื้นที่ภายในศูนย์การค้าเพื่อการส่งเสริมพื้นที่แห่งการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ โดยได้ร่วมกับมิวเซียมสยามในการจัดแสดงนิทรรศการ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต เป็นแห่งแรก ต่อด้วยศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 และปิดท้ายที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา โดยคาดหวังว่านิทรรศการดังกล่าวจะช่วยให้ประชาชนไทยได้เข้าถึงวัฒนธรรมไทยอย่างกระชับและเข้าใจง่าย อันเป็นการผสมผสานการเรียนรู้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนในยุคปัจจุบัน สำหรับ มิวเซียมสยามมินิ ชุด "ไท้ย ไทย" มีกำหนดจัดแสดง ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ในวันที่ 21 – 25 เมษายน 2560 ต่อด้วยศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 ในวันที่ 18 – 22 พฤษภาคม 2560 และปิดท้ายที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา ในวันที่ 21 – 25 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 – 22.00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-225-2777 หรือ www.facebook.com/museumsiamfan

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ