นิสิตวิศวกรรมการบินและอวกาศ คว้า 2 รางวัล ออกแบบอากาศยานไร้คนขับ ระดับนานาชาติ

ข่าวทั่วไป Monday May 8, 2017 13:06 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--8 พ.ค.--คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นิสิตทีม TWO RATE จากห้องปฏิบัติการ CiiMAV ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลอันดับ 2 ในประเภทการออกแบบเครื่องบินไฟฟ้า (Fundamental Electric Aircraft Category) และรางวัล Best Design Report Award ในการแข่งขันออกแบบอากาศยานไร้คนขับ Taiwan Innovative Aircraft Design Competition 2017 ณ เมืองไถหนาน ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ 24-26 มีนาคม 2560
นิสิตทีม TWO RATE ประกอบด้วย
นิสิตชั้นปีที่ 1 จำนวน 5 คน ประกอบด้วย นายชิโนรส นาคเทวัญ นายสิรภพ ขัตติโยทัย นายเทพทัต พันธุฟัก นายชิโนรส นาคเทวัญ และนายทศพล ฉายานนท์
นิสิตชั้นปีที่ 2 จำนวน 5 คน ประกอบด้วย นางสาววลันดา นิ่มสุพรรณ์ นางสาวอคิราภ์ เล็กอุทัย
นายธิติวัฒน์ ยศกรจีรารัตน์ นายนาจา รัตนกิตติ และนายสิทธิณัฐ เด่นดวงหทัย
นิสิตระดับปริญญาโท 1 คน คือ นายณรงค์กร กระจ่างสวัสดิ์
โดยมี ผศ.ดร.ชินภัทร ทิพโยภาส ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ