นิสิตวิศวกรรมการบินและอวกาศ คว้า 2 รางวัล ออกแบบอากาศยานไร้คนขับ ระดับนานาชาติ

ข่าวทั่วไป 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 13:06 น. —ThaiPR.net

นิสิตทีม TWO RATE จากห้องปฏิบัติการ CiiMAV ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลอันดับ 2 ในประเภทการออกแบบเครื่องบินไฟฟ้า (Fundamental Electric Aircraft Category) และรางวัล Best Design Report Award ในการแข่งขันออกแบบอากาศยานไร้คนขับ Taiwan Innovative Aircraft Design Competition 2017 ณ เมืองไถหนาน ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ 24-26 มีนาคม 2560 นิสิตทีม TWO RATE ประกอบด้วย นิสิตชั้นปีที่ 1 จำนวน 5 คน ประกอบด้วย นายชิโนรส นาคเทวัญ นายสิรภพ ขัตติโยทัย นายเทพทัต พันธุฟัก นายชิโนรส นาคเทวัญ และนายทศพล ฉายานนท์ นิสิตชั้นปีที่ 2 จำนวน 5 คน ประกอบด้วย นางสาววลันดา นิ่มสุพรรณ์ นางสาวอคิราภ์ เล็กอุทัย นายธิติวัฒน์ ยศกรจีรารัตน์ นายนาจา รัตนกิตติ และนายสิทธิณัฐ เด่นดวงหทัย นิสิตระดับปริญญาโท 1 คน คือ นายณรงค์กร กระจ่างสวัสดิ์

โดยมี ผศ.ดร.ชินภัทร ทิพโยภาส ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ