ภาพข่าวTNDT จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ข่าวหุ้น-การเงิน 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 16:20 น. —ThaiPR.net

คุณสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล (ที่ 5 จากขวา) ประธานกรรมการ บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) หรือTNDT ผู้นำในธุรกิจให้บริการตรวจสอบและทดสอบทางวิศวกรรมความปลอดภัย ด้วยกระบวนการทดสอบโดยไม่ทำลาย (Nondestructive Testing - NDT) และคุณชมเดือน ศตวุฒิ (กลาง) กรรมการผู้จัดการ นำคณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อแจ้งผลการดำเนินธุรกิจในรอบปี 2559 พร้อมทั้งเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท ซึ่งที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการเสนอ ณ โรงแรมแกรนด์ โฟว์วิงส์ คอนเวนชั่น ศรีนครินทร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้


เราใช้ cookies เพื่อให้บริการที่ดีขึ้น การใช้เว็บ ryt9.com ต่อหมายถึงคุณได้ยอมรับข้อตกลงการใช้บริการของเราแล้ว