วธ.พร้อมหนุน – ให้คำแนะนำสร้างพิพิธภัณฑ์ - แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นที่มีความพร้อม มอบสวจ.บูรณาการความร่วมมือจังหวัด-อปท.สำรวจศักยภาพ สั่งสวจ.ทั่วประเทศส่งเสริมงานเทศกาล – ประเพณีท้องถิ่นสู่ระดับนานาชาติ

ข่าวทั่วไป Thursday May 18, 2017 14:45 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--18 พ.ค.--กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ได้ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจงานของกระทรวงวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการสังกัด วธ. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วม ซึ่งได้มอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารสำนักงานวัฒนธรรม (สวจ.) ไปร่วมกับหน่วยงานของกรมศิลปากรในส่วนภูมิภาคไปดำเนินการสำรวจศักยภาพ และความต้องการในการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ ซึ่งขณะนี้มีหลายจังหวัดที่มีความพร้อมและมีความต้องการ รวมถึงมีงบประมาณรองรับที่จะจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ เพื่อจัดเก็บและแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุในการยกระดับแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด โดยขอให้ไปหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างกัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ได้กำชับให้ผู้บริหาร สวจ. จังหวัดต่างๆ ให้ความสำคัญในการส่งเสริม อนุรักษ์และสืบทอดงานเทศกาล ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีแต่ละท้องถิ่น โดยให้รายงานข้อมูลและส่งภาพกิจกรรมมายังส่วนกลางอย่างต่อเนื่อง เพื่อดำเนินการภายหลังจากที่ วธ. ได้จัดพิมพ์หนังสือเทศกาล การแสดง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทั่วไทย 2560 และจัดทำในรูปแบบอีบุ๊ค เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีไทยให้เป็นที่รู้จักทั้งระดับชาติและนานาชาติ ทั้งนี้ มีนโยบายในปี 2561 จะมีการรวบข้อมูลเกี่ยวกับงานเทศกาล ประเพณีและการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมทั่วประเทศ เพื่อจัดทำเป็นหนังสือดังกล่าวขึ้นอีกครั้ง จึงขอให้ สวจ. ทั่วประเทศเร่งรวบรวมข้อมูลและเตรียมจัดส่งมายังส่วนกลาง นายวีระ กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ ขอให้ สวจ. แต่ละจังหวัดดำเนินการรวบรวมและสำรวจข้อมูล รวมถึงภาพเหตุการณ์การเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุยเดชในจังหวัดต่างๆ เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำจดหมายเหตุหลักในงานพระราชพระพิธีพระบรมศพ เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานของ วธ. ส่วนภูมิภาคได้มีส่วนร่วมในการจัดทำจดหมายเหตุ ขณะเดียวกัน สวจ. หลายจังหวัด ได้รายงานความคืบหน้าการจัดอบรมและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดทำดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ ซึ่งประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม จึงกำชับให้แต่ละจังหวัดดำเนินการในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ