ภาพข่าวกรุงไทยพานิชประกันภัย ซักซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ “BCP Plan”

ข่าวหุ้น-การเงิน 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 17:20 น. —ThaiPR.net

กรุงไทยพานิชประกันภัย นำโดย กรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณสมบูรณ์ วงรัศมี นำทีมงานเตรียมความพร้อม!!! ซักซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ "Business Continuity Plan (BCP)" แผนฉุกเฉินรับมือเมื่อเกิดสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่นต่อเนื่อง และยังคงรักษามาตรฐานการให้บริการลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ โดยการซักซ้อมครั้งนี้ได้สำเร็จลุล่วงเป็นไปตามแผนที่วางไว้


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ