ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิจัยทางการพยาบาลนานาชาติ INRC 2017

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 16:13:15 น.
กรุงเทพฯ--13 มิ.ย.--สภาการพยาบาล

สภาการพยาบาลร่วมกับ World Academy of Nursing Science ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการวิจัยนานาชาติ เรื่อง "Culture, Co-creation, and Collaboration for Global Health" ระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่นกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการของสถาบันการศึกษาของท่าน นอกจากนี้ ผู้ที่เข้าร่วมการประชุม INRC2017 จะได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (CNEU) 22.5 หน่วย สภาการพยาบาล จึงใคร่ขอเชิญท่านร่วมประชุมครั้งนี้ กรุณาหาข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.tnmc.or.th/inrc2017/

ข่าวที่เกี่ยวข้อง