ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ เปิดสัมมนาวันต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 16:57:55 น.
กรุงเทพฯ--27 มิ.ย.--สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเนื่องในวันแห่งการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายโลก ปี 2560 (World day to combat desertification) ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน การจัดการที่ดิน และการอนุรักษ์ดินและน้ำที่มีส่วนสนับสนุนการรักษาระบบนิเวศในชุมชน การสร้างความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากการย้ายถิ่นฐานและการละทิ้งพื้นที่ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน ได้รับผิดชอบในฐานะหน่วยงานผู้ประสานงานระดับชาติ (National Focal Agency) ของอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย โดยในปี 2560 สำนักเลขาธิการอนุสัญญา UNCCD ได้กำหนดหัวข้อการรณรงค์เรื่อง "Our Land, Our Home, Our Future" เพื่อมุ่งเน้นถึงปัญหาการอพยพย้ายถิ่นที่เกิดจากปัญหาความเสื่อมโทรมของที่ดินและภัยแล้ง

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง