เปิดการสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ วันแรก ยื่นสมัครแล้ว 22 พรรคการเมือง

ข่าวกีฬา ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2543 08:51:54 น.
กรุงเทพฯ--16 พ.ย.--กทม.

ที่อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง วันนี้ (15 พ.ย.43) เป็นวันแรกของการเปิด การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งมีหัวหน้าพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคที่ได้รับ มอบหมายจากหัวหน้าพรรคการเมืองมายื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัคร ก่อนเวลาเปิดรับสมัคร คือ 08.30 น. จำนวน 22 พรรค ซึ่งต้องถือว่า มาพร้อมกัน ดังนั้น ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (นายธีรศักดิ์ กรรณสูต) จึงได้จัดให้มีการประชุมหัวหน้าพรรคการเมืองหรือ ผู้แทนที่ไปยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครพร้อมกันทั้งหมด เพื่อให้ตกลงกันเองว่าพรรคการเมืองใดจะยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครก่อนหรือหลัง ซึ่งไม่สามารถตกลงกันได้ จึงได้ใช้วิธีจับสลาก 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ประธาน กกต. เขียนชื่อพรรคการเมืองลงบนสลาก หากประธาน กกต. จับชื่อพรรคใดได้ก่อน พรรคนั้นได้จับสลากก่อน ครั้งที่ 2 ประธาน กกต. เขียนหมายเลขหนึ่งจนถึงหมายเลข เท่ากับจำนวนพรรคที่ยื่นสมัครพร้อมกัน ให้ผู้ยื่นสมัครจับตามลำดับของผลการจับสลากในครั้งที่ 1 ผู้ใดจับได้หมายเลขใด ให้ถือเป็นหมายเลขลำดับในการยื่นใบสมัคร ทั้งนี้ในการจับสลากได้มีตัวแทนสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานด้วย สำหรับการเปิดรับสมัคร ในช่วงเช้า มีหัวหน้าพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าพรรคการเมือง มายื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัคร จำนวน 24 พรรค ซึ่ง กกต.ได้ตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานเบื้องต้น ปรากฏว่า เอกสารในการยื่นสมัครไม่ครบ จำนวน 2 พรรค คือ พรรคพลังเกษตรกร และพรรคชาวไร่ชาวนาไทย และทั้ง 2 พรรคได้ถอนการสมัคร ดังนั้น จึงเหลือพรรคการเมืองที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้น จำนวน 22 พรรค ซึ่ง ประธาน กกต.ได้ลงนามออกใบรับใบสมัครให้แก่ผู้ที่มายื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่มีเอกสารหลักฐานการสมัครถูกต้องครบถ้วนและได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครแล้ว โดยหมายเลขตามใบรับสมัครนี้ถือว่าเป็นหมายเลขประจำพรรคการเมืองที่ใช้ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

เมื่อถึงเวลาปิดรับสมัคร คือ เวลา 16.30 น. ในวันแรกของการรับสมัคร ปรากฎว่า มีพรรคการเมืองที่ผ่านการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานเบื้องต้น จำนวน 22 พรรค ได้หมายเลขประจำพรรคการเมืองที่ใช้ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ตามลำดับ ดังนี้

1. พรรคเสรีประชาธิปไตย (ยื่นบัญชีรายชื่อของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบชัญชีรายชื่อ จำนวน 2 คน)
2. พรรคชาวไทย (ยื่นบัญชีรายชื่อของผู้สมัครฯ จำนวน 2 คน)
3. พรรคกสิกรไทย (ยื่นบัญชีรายชื่อของผู้สมัครฯ จำนวน 1 คน)
4. พรรคนิติมหาชน (ยื่นบัญชีรายชื่อของผู้สมัครฯ จำนวน 4 คน)
5. พรรคความหวังใหม่ (ยื่นบัญชีรายชื่อของผู้สมัครฯ จำนวน 100 คน)
6. พรรค รักสามัคคี (ยื่นบัญชีรายชื่อของผู้สมัครฯ จำนวน 6 คน)
7. พรรคไทยรักไทย (ยื่นบัญชีรายชื่อของผู้สมัครฯ จำนวน 100 คน)
8. พรรคชาติประชาธิปไตย (ยื่นบัญชีรายชื่อของผู้สมัครฯ จำนวน 7 คน)
9. พรรคชาติไทย (ยื่นบัญชีรายชื่อของผู้สมัครฯ จำนวน 100 คน)
10. พรรคสันติภาพ (ยื่นบัญชีรายชื่อของผู้สมัครฯ จำนวน 5 คน)
11. พรรคถิ่นไทย (ยื่นบัญชีรายชื่อของผู้สมัครฯ จำนวน 36 คน)
12. พรรคพลังประชาชน (ยื่นบัญชีรายชื่อของผู้สมัครฯ จำนวน 1 คน)
13. พรรคราษฎร (ยื่นบัญชีรายชื่อของผู้สมัครฯ จำนวน 45 คน)
14. พรรคสังคมใหม่ (ยื่นบัญชีรายชื่อของผู้สมัครฯ จำนวน 2 คน)
15. พรรคเสรีธรรม (ยื่นบัญชีรายชื่อของผู้สมัครฯ จำนวน 78 คน)
16. พรรคประชาธิปัตย์ (ยื่นบัญชีรายชื่อของผู้สมัครฯ จำนวน 100 คน)
17. พรรคอำนาจประชาชน (ยื่นบัญชีรายชื่อของผู้สมัครฯ จำนวน 3 คน)
18. พรรคประชากรไทย (ยื่นบัญชีรายชื่อของผู้สมัครฯ จำนวน 80 คน)
19. พรรคไท (ยื่นบัญชีรายชื่อของผู้สมัครฯ จำนวน 5 คน)
20. พรรคก้าวหน้า (ยื่นบัญชีรายชื่อของผู้สมัครฯ จำนวน 5 คน)
21. พรรคชาติพัฒนา (ยื่นบัญชีรายชื่อของผู้สมัครฯ จำนวน 100 คน)
22.พรรค แรงงานไทย (ยื่นบัญชีรายชื่อของผู้สมัครฯ จำนวน 5 คน)
รวมจำนวนผู้สมัครฯ แบบบัญชีรายชื่อ 787 คน

ทั้งนี้ กกต. จะทำการตรวจสอบหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของพรรคการเมืองและของผู้สมัครรับเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อทุกคน โดยละเอียดอีกครั้ง ให้เสร็จสิ้นภายใน 10 วัน นับแ ต่วันปิดการรับสมัคร จากนั้น จะจัดทำประกาศรายชื่อพรรคการเมือง รายชื่อผู้สมัครคแบบบัญชีรายชื่อ และหมายเลขประจำพรรคการเมืองที่จะใช้ลงคะแนนเลือกตั้ง โดยเรียงลำดับก่อนหลังการมายื่นสมัคร จากนั้นจะส่งประกาศไปยัง ผอ.กต.เขต เพื่อปิดประกาศดังกล่าว ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเทศบาล ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านและที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียง

อนึ่ง การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ กำหนดเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 - 19 พ.ย.43 จากนั้นระหว่างวันที่ 20 — 24 พ.ย. 43 จะเป็นการรับสมัครฯ แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชน-กรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง เวลา 08.30-16.30 น.--จบ--

-นศ-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง