ชมรมขับเคลื่อนวิชาการเพื่อวิจัยความสุขชุมชน สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล (SUPER POLL) ผลโพลบัตรทอง เรื่อง ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อบุคคลและหน่วยงานสาธารณสุข กรณีดูแลสุขภาพประชาชนผู้มีรายได้น้อยด้วยบัตรทองทั้งในเชิงนโยบายและปฏิบัติราชการ

ข่าวทั่วไป Wednesday July 5, 2017 14:04 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--5 ก.ค.--สำนักวิจัยซูเปอร์โพล

นางสาว ยุวดี วงศ์วีระประเสริฐ รองประธานชมรมขับเคลื่อนวิชาการเพื่อวิจัยความสุขชุมชน สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลโพลบัตรทอง เรื่อง ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อบุคคลและหน่วยงานสาธารณสุข กรณีดูแลสุขภาพประชาชนผู้มีรายได้น้อยด้วยบัตรทองทั้งในเชิงนโยบายและการปฏิบัติราชการ จำนวนทั้งสิ้น 1,164 คน ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 21 - 23 มิ.ย. 2560 ที่ผ่านมา พบว่า
เมื่อสอบถามประชาชนที่ถูกศึกษาเรื่องความเชื่อมั่นต่อบุคคลและหน่วยงานที่ดูแลสุขภาพประชาชนด้วยบัตรทองทั้งในเชิงนโยบายและการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนผู้มีรายได้น้อย พบว่า อันดับหนึ่งหรือส่วนใหญ่ร้อยละ 61.4 เชื่อมั่น ชมรมแพทย์ชนบท รองลงมา หรืออันดับสอง ร้อยละ 51.1 เชื่อมั่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) อันดับสามหรือร้อยละ 50.5 เชื่อมั่น กระทรวงสาธารณสุข อันดับสี่หรือร้อยละ 49.3 เชื่อมั่น โรงพยาบาลรัฐ อันดับห้าหรือร้อยละ 48.3 เชื่อมั่น นายกรัฐมนตรี อันดับหกหรือร้อยละ 45.2 เชื่อมั่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และร้อยละ 41.6 เชื่อมั่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล อบจ. อบต. ฯลฯ เป็นต้น
เมื่อจำแนกออกเป็นกลุ่มผู้มีรายได้ระดับต่างๆ พบว่า กลุ่มผู้มีรายได้น้อย คือต่ำกว่า 9,000 บาทต่อเดือน ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 68.0 เชื่อมั่นชมรมแพทย์ชนบท มากกว่าทุกกลุ่มรายได้ นอกจากนี้ คนต่างจังหวัดส่วนใหญ่หรือร้อยละ 71.0 ต่างเทใจเชื่อมั่นชมรมแพทย์ชนบทที่ดูแลสุขภาพประชาชนผู้มีรายได้น้อยด้วยบัตรทอง


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ