สคร.10 อุบลฯ เตือนระวังเด็กป่วย “โรคมือ เท้า ปาก”

ข่าวทั่วไป 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 17:29 น. —ThaiPR.net

สคร.10 อุบลฯ เตือนระวังเด็กป่วย "โรคมือ เท้า ปาก" หลังพบผู้ป่วยในพื้นที่รับผิดชอบแล้ว 2090 รายผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก หมั่นสังเกตอาการของเด็กเล็กอย่างใกล้ชิด นางศุภศรัย สง่าวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี (สคร.10) กล่าวถึงสถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ว่า โรคนี้มักพบการระบาดมากในฤดูฝน นับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 19 มิ.ย. 2560 ประเทศไทยพบผู้ป่วย โรคมือ เท้า ปาก แล้ว 24,005 ราย เสียชีวิต 1 ราย ส่วนในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงาน 5 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2560 ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค มือ เท้า ปาก จำนวนทั้งสิ้น 2090 ราย ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต ช่วงอายุที่พบมากที่สุด คือ อายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 4 ปี คิดเป็น ร้อยละ 86.49

นางศุภศรัย กล่าวต่ออีกว่า สำหรับการพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ คาดว่า จะพบผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปากเพิ่มขึ้น เนื่องจากยังคงเป็นช่วงเปิดภาคเรียนของนักเรียน ซึ่งมักพบการระบาดในช่วงเดือน มิ.ย.-ส.ค. โดยจะเริ่มพบผู้ป่วยสูงขึ้นในช่วงเดือน มิ.ย. และพบสูงสุดในช่วงกลางเดือน ก.ค.ของทุกปี โดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวัง ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็ก และสถานศึกษาต่างๆ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการอยู่รวมกัน อาจใช้ภาชนะหรือสิ่งของร่วมกัน ดังนั้น ควรมีมาตรการการดูแลและป้องกันโรค เช่น การคัดกรองเด็กทุกวัน ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ในห้องเรียน ห้องครัว ภาชนะใส่อาหาร และแนะนำให้นักเรียนล้างมือด้วยน้ำและสบู่ ก่อนรับประทานอาหารและหลังจากเข้าห้องน้ำ

นอกจากนี้ ขอให้ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก หมั่นสังเกตอาการของเด็กเล็กอย่างใกล้ชิด หากมีอาการไข้ร่วมกับแผลในปาก โดยอาจมีหรือไม่มีตุ่มน้ำที่มือหรือเท้าก็ได้ เพราะในบางรายอาจมีเฉพาะไข้ ควรรีบพาไปพบแพทย์และให้หยุดเรียนจนกว่าจะหายเป็นปกติ และไม่ควรคลุกคลีกับคนอื่นๆ ในครอบครัวหรือชุมชน หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422 /นางศุภศรัย กล่าวปิดท้าย


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ