เปลี่ยน“ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”เป็น“สวนผักอินทรีย์” สร้างสุขนิสัยและแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยสู่ชุมชน

ข่าวทั่วไป Tuesday July 11, 2017 13:31 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--11 ก.ค.--ไอแอมพีอาร์ สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเจริญราษฎร์ ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล จัดทำ "โครงการเกษตรอินทรีย์ พัฒนากลไก ใส่ใจสุขภาพ" พัฒนาพื้นที่ของศูนย์ฯ ส่วนหนึ่งปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารเพิศ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน พร้อมชักชวนผู้ปกครองและคนในชุมชนใกล้เคียงหันมาปลูกผักไว้บริโภคในครัวเรือน เพื่อให้สุขภาพแข็งแรง ห่างไกลจากพิษภัยของสารเคมีตกค้างในพืชผักต่างๆ ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในปัจจุบัน วิไลวรรณ อย่างดี ผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเจริญราษฎร์ เป็นสถานที่รับเลี้ยงดูเด็ก ซึ่งมาจากชุมชนรอบๆ 4 หมู่บ้าน ส่วนใหญ่ผู้ปกครองประกอบอาชีพเกษตรเชิงเดี่ยว เช่น ปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมัน แต่แทบไม่มีครัวเรือนใดปลูกผักไว้กินเอง รวมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็ต้องหาซื้อพืชผักตามท้องตลาดทั่วไปมาประกอบอาหารให้เด็กๆ ได้รับประทาน ซึ่งไม่มั่นใจว่าปลอดภัยจากสารตกค้างหรือไม่ ก็เลยมาคิดกันว่าจะทำอย่างไรให้เด็กๆ และคนในชุมชนโดยรอบได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยเพื่อสุขภาพและสามารถลดรายได้ลงได้ด้วย "ตอนนี้มีแกนนำชาวบ้านปลูกผักประมาณ 20 คน ต่างคนก็ต่างไปปลูกที่บ้าน แล้วก็มาช่วยกันดูแลแปลงผักที่ศูนย์ฯ ด้วย เราพยายามขยายผลออกไปให้มากขึ้น เด็กๆ ก็ได้เห็นพืชผัก ได้ร่วมปลูกด้วย จูงใจให้เด็กอยากกินผักที่พวกเขาปลูก เราใช้เด็กเป็นตัวเชื่อมไปหาผู้ปกครองบางอย่างเราให้พันธุ์ไปปลูก บางอย่างผู้ปกครองก็เอามาให้ ตอนนี้กลุ่มปลูกผักเริ่มขยายตัวออกไป เราอยากให้ชุมชนค่อยๆ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยหันมาปลูกผักปลอดสารพิษไว้รับประทานกันเองในครัวเรือนมากขึ้น" การลดรายจ่ายเมื่อไม่ต้องซื้อผักจากตลาดเป็นเพียงผลพลอยได้เท่านั้น หากแต่เป้าหมายหลักคือการสร้างความปลอดภัยด้านอาหารทั้งระบบ จากจุดเริ่มที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แผ่ขยายไปสู่ชุมชน เพื่อให้ค่อยๆ เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สร้างการรับรู้ให้เกิดกับเด็กและผู้ใหญ่ ท้ายที่สุดก็จะนำไปสู่ค่านิยมการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของทุกวัย.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ