นวัตกรรม “ชาห้าถ้วย” สู้โรคเรื้อรังที่ “ชุมชนบ้านไม้ขาว” สานสายใยชุมชนร่วมพลังป้องกัน “โรคเบาหวาน-ความดัน”

ข่าวทั่วไป Wednesday July 12, 2017 14:15 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--12 ก.ค.--ไอแอมพีอาร์ สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับชุมชนบ้านไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จัดทำ "โครงการสานสายใยรักบ้านไม้ขาวร่วมจัดการโรคเรื้อรัง" นำนวัตกรรม "ชาห้าถ้วย" มาใช้เพื่อกระตุ้นให้คนในชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคลดหวานและลดเค็ม เพื่อป้องกันโรคเรื้อรังเบาหวานและความดันในวัยทำงานและผู้สูงอายุ สายฝน แปลกฤทธิ์ ประธาน อสม. ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวว่าหลายปีมานี้ สถิติการเป็นโรคเรื้อรังแบบไม่ติดต่อของคนไทยอันได้แก่เบาหวานและความดันเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจ และนอกจากผู้ป่วยสูงอายุแล้ว มีแนวโน้มที่คนวัยทำงานและเด็กในวัยเรียนจะเป็นโรคเรื้อรังสองชนิดนี้มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากพฤติกรรมทั้งการใช้ชีวิตที่ออกกำลังกายน้อยลง และบริโภคอาหารที่รสหวานจัดและเค็มจัดนั่นเอง "เรื่องชา 5 ถ้วยได้คิดค้นขึ้นเพราะชุมชนกินหวานมาก ก็เลยมีความคิดขึ้นมาว่า ชา 5 ถ้วย จะวัดระดับน้ำตาลของแต่ละคนได้ว่าอยู่ระดับไหน มีอยู่ 5 ระดับ ระดับที่ 1 ไม่หวาน ระดับที่ 2 คือหวานนิดหนึ่ง ระดับที่ 3 อยู่ที่ปานกลาง ระดับที่ 4 จากปานกลางขึ้นไปนิดหนึ่ง พอ 5 คือหวานฉ่ำเลย พอวัดแล้วแต่ละคนจะรู้ว่าตัวเองกินหวานระดับน้อย ปานกลาง และสามารถแนะนำให้กับคนในชุมชนได้ว่าต้องลดน้ำตาลลงมากน้อยแค่ไหน และจากชาห้าถ้วยได้ถูกพัฒนาต่อมาเป็น น้ำปลาห้าถ้วย เพื่อวัดระดับการกินเค็มต่อ โดยใช้ไข่เจียวที่เติมน้ำปลามากน้อยต่างกันเป็นเครื่องมือทดลอง ผลที่ได้ก็คือผู้ที่เข้าตรวจวัดจะรู้ค่าระดับการกินหวานและเค็มของตนเองและได้รับคำแนะนำในการลดการกินหวานและกินเค็มได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น" ซึ่งหลังจากดำเนินงานไป 6 เดือน ผลลัพธ์ของโครงการนี้สามารถทำให้ผู้สูงอายุในชุมชนลดพฤติกรรมการกินหวานเค็มไปได้เป็นจำนวนมาก และยังสามารถสร้างความตระหนักและความรู้ในการบริโภคอาหารที่ถูกต้องให้กับคนทุกช่วงวัยในชุมชนแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี บ้านไม้ขาวจึงเป็นชุมชนต้นแบบที่ใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนเข้ามาดูแลแก้ปัญหาต่างๆ ของชุมชน ควบคู่ไปกับการป้องกันดูแลสุขภาพของสมาชิกทุกช่วงวัย ที่พร้อมก้าวไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นชุมชนสุขภาวะที่ยั่งยืน.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ