ทีมกรุ๊ป จัดสัมมนา "Digital Technology in Building & Infrastructure Development”

ข่าวทั่วไป Wednesday July 12, 2017 15:37 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--12 ก.ค.--ทีมกรุ๊ป การปรับตัวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 นำนวตกรรมทางเทคโนโลยีดิจิตอลมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคธุรกิจในการพัฒนาอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับมาตราฐานงานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ทีมกรุ๊ป จึงได้กำหนดจัดการสัมมนาในหัวข้อเรื่อง "Digital Technology in Building & Infrastructure Development" บูรณาการณ์องค์ความรู้นำ Drone และ BIM/CIM มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานและต่อยอดทางธุรกิจในมิติต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นายชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีมกรุ๊ป เปิดเผยว่า ปัจจุบันได้เข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่หล่อหลอมรวมเข้ากับวิถีชิวิต ทุกภาคส่วนทั้งประชาชนและผู้ประกอบการต่างให้ความสนใจในนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มีการพัฒนาและนำมาใช้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทีมกรุ๊ป (TEAM GROUP) เป็นกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำของประเทศให้บริการที่ปรึกษาแบบบูรณาการ มีความเชี่ยวชาญในงานด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม คมนาคมและโลจิสติกส์ แหล่งน้ำ พลังงาน การบริหารจัดการ และการวางแผนพัฒนาพื้นที่ รวมถึงการให้บริการด้านนวัตกรรมใหม่ๆ จึงได้กำหนดจัดสัมมนาเรื่อง "Digital Technology in Building & Infrastructure Development" ระหว่างเวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องสโรชา โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากนางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้เกียรติมากล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ "ภาพรวมและแนวโน้ม Digital Technology ในประเทศไทย" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา วัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีที่อยู่ในความสนใจของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV) หรือ "โดรน" (Drone) และเทคโนโลยีการจัดการข้อมูลอาคารและงานก่อสร้างด้วย Building Information Model (BIM) และ Construction Information Modeling (CIM) เพื่อบูรณาการองค์ความรู้และประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน รวมถึงการต่อยอดทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการสัมมนายังได้จัดให้มีการเสวนา การต่อยอดทางธุรกิจด้วย Digital Technology in Building & Infrastructure Development ในหัวข้อ "การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจด้วย Digital Technology" โดย รศ.ดร.วิชัย เยี่ยมวีรชน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การนำ Drone และ BIM/CIM มาใช้ในมิติต่างๆ ในหัวข้อ "Drone ใช้อย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด" โดยนายสมพัสตร์ สุวพิศ ผู้อำนวยการ Drone Based Service และ "เสริมศักยภาพทางธุรกิจด้วย BIM/CIM" โดย ดร.สรัสไชย องค์ประเสริฐ ผู้อำนวยการ BIM ดำเนินรายการโดย นางสาวดรรชนี คงศิริวัฒนา ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด อย่างไรก็ตาม ภายในงานได้จัดให้มีการแสดง (Show Case) การทำงานร่วมกันของ Drone Based Services และ BIM/CIM ข้อได้เปรียบและประโยชน์ในการนำ Drone Based Services และ BIM/CIM มาใช้ร่วมกัน ด้วย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ