รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ติดตามการจัดเก็บข้อมูลผู้มีรายได้น้อยในจังหวัดตรัง

ข่าวทั่วไป 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 16:25 น. —ThaiPR.net

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ นำทีมสื่อมวลชนลงพื้นที่จังหวัดตรัง ติดตามความคืบหน้าการจัดเก็บข้อมูลโครงการ "สำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย" ส่งนักเรียน/นักศึกษา ปูพรมสอบถามความต้องการผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ หวังได้ข้อมูลจริงใช้ประโยชน์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยอย่างยั่งยืน

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่า สืบเนื่องจากรัฐบาลได้จัดทำโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 และเปิดให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนระหว่างวันที่ 3 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ทำให้รัฐบาลมีข้อมูลผู้มีรายได้น้อยในระดับหนึ่ง แต่ยังต้องการข้อมูลที่สำคัญอีกจำนวนมากเพิ่มเติมให้มีความถูกต้อง ครอบคลุมการจัดสวัสดิการการช่วยเหลือของภาครัฐ และต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เห็นชอบให้กระทรวงดิจิทัลฯ โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ดำเนินการโครงการ "สำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย" ด้วยการให้นักเรียน/นักศึกษาที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวนประมาณ 70,000 คนทั่วประเทศ เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลผู้มีรายได้น้อยที่มีจำนวน 14.16 ล้านคน ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม - 18 สิงหาคม 2560 เพื่อตรวจสอบสถานะความเป็นอยู่และความต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือจัดสวัสดิการที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่างกัน

โดยการจัดเก็บข้อมูลผู้มีรายได้น้อยนั้นจะดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการจัดเก็บ ไปบ้างแล้ว สำหรับการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ที่จังหวัดตรังในครั้งนี้ สำนักงานสถิติจังหวัดตรังเป็นผู้ประสานงานกับนักเรียน/นักศึกษา และอาจารย์ที่ควบคุมการปฏิบัติงาน โดยในภาคใต้มีผู้ลงทะเบียนในโครงการ "ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560" ทั้งหมด จำนวน 1,542,137 คน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นประชาชนในจังหวัดตรัง จำนวน 114,580 คน โดยใช้จำนวนอาจารย์ควบคุมการปฏิบัติงานภาคสนาม ทั้งหมด 19 คน และนักศึกษา/นักเรียน ที่ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวน 572 คน

ดร.พิเชฐฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การสำรวจครั้งนี้นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 สำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อย เพื่อจัดสวัสดิการช่วยเหลือของภาครัฐที่ลงไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง และช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน/นักศึกษาได้เรียนรู้สภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ และมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมในอนาคตอีกด้วย ดังนั้น จึงอยากฝากให้ประชาชนให้ความร่วมมือ ในการตอบคำถามที่เป็นจริง เพื่อให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลที่นำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและกำหนดนโยบายด้านสวัสดิการของรัฐได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริง ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยให้ยั่งยืนต่อไป


แท็ก ข้อมูล  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ