วันภาษาไทย แห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ข่าวทั่วไป 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 12:37 น. —ThaiPR.net

ด้วยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสถานทูตต่างๆ จัดทำ คลิปรณรงค์วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อรณรงค์และกระตุ้นให้เด็ก เยาวชนและประชาชนไทยได้ตระหนัก และมีส่วนร่วมกันส่งเสริม อนุรักษ์ และใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ร่วมกันสืบสานให้อยู่คู่กับชาติไทยอย่างยั่งยืน จึงขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์วันภาษาไทย แห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ชาวต่างชาติยังหลงรักภาษาไทย เอกลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของคนไทย ชมคลิปรณรงค์วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย https://www.youtube.com/watch?v=WtqT4IGosuQ ชาวต่างชาติยังหลงรักภาษาไทย เอกลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของคนไทย ชมคลิปรณรงค์วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยสถานเอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย https://www.youtube.com/watch?v=MtbWJXZ3j20

ชาวต่างชาติยังหลงรักภาษาไทย เอกลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของคนไทย ชมคลิปรณรงค์วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยสถานเอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย

https://www.youtube.com/watch?v=MtbWJXZ3j20

ชาวต่างชาติยังหลงรักภาษาไทย เอกลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของคนไทย ชมคลิปรณรงค์วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยสถานเอกอัครสมณฑูตวาติกันประจำประเทศไทย

https://www.youtube.com/watch?v=udjDK_t603U

ชาวต่างชาติยังหลงรักภาษาไทย เอกลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของคนไทย ชมคลิปรณรงค์วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

https://www.youtube.com/watch?v=PeDxy3GlOW0

ชาวต่างชาติยังหลงรักภาษาไทย เอกลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของคนไทย ชมคลิปรณรงค์วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

https://www.youtube.com/watch?v=yAR9_vDwm1s

ชาวต่างชาติยังหลงรักภาษาไทย เอกลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของคนไทย ชมคลิปรณรงค์วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐โดยสถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกสประจำประเทศไทย

https://www.youtube.com/watch?v=NayPWQmTMU0

ชาวต่างชาติยังหลงรักภาษาไทย เอกลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของคนไทย ชมคลิปรณรงค์วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

https://www.youtube.com/watch?v=auFFpq-IBfk

ชาวต่างชาติยังหลงรักภาษาไทย เอกลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของคนไทย ชมคลิปรณรงค์วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยสถานเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย

https://www.youtube.com/watch?v=zAP08PJWBuY

ชาวต่างชาติยังหลงรักภาษาไทย เอกลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของคนไทย ชมคลิปรณรงค์วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย

https://www.youtube.com/watch?v=HgxXlA6qrtM


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ