ตั้ง “โสภาวดี เลิศมนัสชัย” รักษาการเลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติ

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday August 7, 2017 16:23 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--7 ส.ค.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง บอร์ด กอช. เห็นชอบ "สมพร จิตเป็นธม" ยื่นลาออก ตำแหน่งเลขาธิการ กอช. จากปัญหาสุขภาพ และตั้ง "โสภาวดี เลิศมนัสชัย" รักษาการแทน มีผล 4 ส.ค.นี้ คณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ได้พิจารณาการขอลาออกจากตำแหน่งของ นายสมพร จิตเป็นธม เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ เนื่องจากปัญหาสุขภาพและจำเป็นต้องเตรียมตัวรับการรักษาระยะยาว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน จึงมีมติอนุมัติการลาออกจากตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ของ นายสมพร จิตเป็นธม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2560 และแต่งตั้งให้ นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย กรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี) ปฏิบัติหน้าที่รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเนื่อง และคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป จนกว่าการแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติคนใหม่จะแล้วเสร็จ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนกระบวนการสรรหาบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเข้าดำรงตำแหน่งต่อไป สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติได้ที่ กอช. สายด่วนเงินออม 02-017-0789 ในวันและเวลาทำการ และติดต่อสมัครสมาชิกได้ที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. และ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ และที่สถาบันการเงินชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ... "กอช. ออมสบาย ได้บำนาญ" www.nsf.or.th

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ