ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ Big Cleaning Day

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 12:22:29 น.
กรุงเทพฯ--28 ส.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายสุรพงษ์ เจียสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิด "โครงการ จิตอาสา Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและให้หน่วยงานภายในสำนักงานมีระบบบริหารและการจัดการที่ดี สามารถพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มผลผลิต โดยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส ทำความสะอาดครั้งใหญ่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง