ภาพข่าว: ห้างแว่นท็อปเจริญ จับมือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ เซ็นเอ็มโอยูจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมจักษุทัศนมาตร เพื่อสร้างหมอสายตาที่มีคุณภาพระดับโลก

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 13 กันยายน 2560 16:13:43 น.
กรุงเทพฯ--13 ก.ย.--แว่นท็อปเจริญ

ห้างแว่นท็อปเจริญ นำโดย นายนพศักดิ์ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ (ซ้าย) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ นำโดย ศ.ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี ม.ธรรมศาสตร์ (ขวา) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมจักษุทัศนมาตรนานาชาติ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อเป็นสถาบันวิชาการในการศึกษาและวิจัย การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรวิชาชีพด้านจักษุทัศนมาตร เพื่อสร้างแพทย์ทางด้านจักษุทัศนมาตรรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ ให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทัดเทียมระดับโลกได้ ภายในงานยังมี รศ. เกศินี วิฑูรชาติ รองอธิการบดีฯ และ รศ. กัมมาล กุมาร ปาวา คณบดีฯ ให้เกียรติเข้าร่วมงาน ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook.com/TopCharoenOpticalOfficial หรือไลน์ @top_charoen หรือโทร. 02–612–4710-1

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง