สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนเปิดตัว “The King’s Journey” Learning Passport หนังสือเดินทาง ตามรอยพระราชา 5 เส้นทาง ทั่วประเทศไทย

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 26 กันยายน 2560 08:27:49 น.
กรุงเทพฯ--26 ก.ย.--ไอแอมพีอาร์
28 กันยายน 2560 เวลา 11.00 - 12.00 น.ณ Crystal Court ชั้น M อาคารศูนย์การค้าสยามพารากอน

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานที่ปรึกษาโครงการหนังสือเดินทาง ตามรอยพระราชา ร่วมปาฐกถาพิเศษหัวข้อ "เยาวชนไทยตามรอยศาสตร์พระราชา" ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 11.40 น. ณ Crystal Court ชั้น M อาคารศูนย์การค้าสยามพารากอน ในงานแถลงข่าวเปิดตัว "The King's Journey" Learning Passport หนังสือเดินทาง ตามรอยพระราชา 5 เส้นทาง ทั่วประเทศไทย ได้แก่ ภาคเหนือตอนบน ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ภาคตะวันออก ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ภาคตะวันตก สร้างสรรค์โดย สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) สนับสนุนโดย มูลนิธิชัยพัฒนา ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) กระทรวงศึกษาธิการ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เข้าใจและเข้าถึง "ศาสตร์ของพระราชา" จากประสบการณ์จริงผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต เป็นโรดแมฟให้เยาวชนและครอบครัวไปศึกษาศาสตร์พระราชา เป็นเครื่องมือที่เปรียบเสมือนไกด์คอยอธิบาย มุ่งให้ครอบครัวได้เรียนรู้ไปพร้อมกัน เข้าใจพร้อมกัน ลงมือปฏิบัติร่วมกันบนฐานของความสามัคคี

ภายในงานพบกับนิทรรศการแหล่งเรียนรู้มีชีวิต กิจกรรม Learning Rally จำลองการเดินทางสู่ 5 แหล่งเรียนรู้ตามรอยพระราชาเพื่อให้เด็กรุ่นใหม่ได้สัมผัส ประกอบด้วย โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริโครงการกาสรกสิวิทย์ โครงการอนุรักษณ์และฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชาดำริ และปิดท้ายด้วยโครงการสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ (สวนบางกระเจ้า) คลองลัดโพธิ คลองแห่งพระมหากรุณาธิคุณ โดยเยาวชนและครอบครัวที่มาร่วมจำลองการเดินทางจะได้รับพาสปอร์ตฉบับพิเศษ ที่จัดทำขึ้นเฉพาะภายในงาน และเมื่อร่วมกิจกรรมประทับตราครบ 5 ฐานแหล่งเรียนรู้ สามารถนำพาสปอร์ตฉบับพิเศษไปแลกหนังสือเดินทาง ตามรอยพระราชาได้ครอบครัวละ 1 เล่ม ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ในวันที่ 28 กันยายน - 4 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 22.00 น. ณ Crystal Court ชั้น M อาคารศูนย์การค้าสยามพารากอน ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา The King's Journey Learning Passport

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง