วว. รับรางวัลหน่วยงานให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตพื้นฐานรองรับระบบ IPv6 ประจำปี 2560

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 26 กันยายน 2560 13:31:55 น.
กรุงเทพฯ--26 ก.ย.--วว.

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต รองผู้ว่าการกลุ่มบริหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะผู้แทน วว. เข้ารับรางวัลหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี 2560 จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในวันที่ 26 กันยายน 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง