ภาพข่าว: แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย-ลำสาลี (บึงกุ่ม)

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 26 กันยายน 2560 17:33:26 น.
กรุงเทพฯ--26 ก.ย.--Mix and Match Communications

เมื่อเร็วๆนี้ ตัวแทนกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาการศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย-ลำสาลี (บึงกุ่ม) ซึ่งได้รับมอบหมายจากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อประเมินรูปแบบการพัฒนาโครงการ (กลุ่มที่๒ ) ซึ่งเป็นกลุ่มประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตในเขตพื้นที่ เขตลาดพร้าว และเขตบางเขน เพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ รวมทั้งร่วมประเมินรูปแบบการพัฒนาโครงการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่สนใจเข้าฟังเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมชั้น ๘ โรงแรมสกายโดม รีโซเทล กรุงเทพฯ

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง