บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MAX รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการยกเลิกการเข้าลงทุนในหุ้นของบริษัท พีพีทีซี จำกัด (PPTC)

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday September 28, 2017 15:24 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--28 ก.ย.--BANGKOK AUTUMN บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MAX รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการยกเลิกการเข้าลงทุนในหุ้นของบริษัท พีพีทีซี จำกัด (PPTC) ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก จากบริษัท ปรีดา ปราโมทย์ จำกัด ("ผู้ขาย") พร้อมได้รับเงินมัดจำจำนวน 100 ล้านบาทคืน เป็นที่เรียบร้อยในวันที่ 27 กันยายน สาเหตุเนื่องมาจากเนื่องเจ้าหนี้สถาบันการเงินของผู้ขายไม่อนุมัติยินยอมให้ผู้ขายดำเนินการขายหุ้นที่ซื้อภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น และเป็นไปตามสัญญา ที่ผู้ขาย สามารถบอกยกเลิกสัญญากับผู้ซื้อได้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาโดยมีการคืนเงินมัดจำเต็มจำนวน(100ล้านบาท) โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560ได้พิจารณาแล้วมีมติรับทราบการยกเลิกสัญญาดังกล่าวของผู้ขาย พร้อมทั้งอนุมัติให้ลงนามในหนังสือข้อตกลงการบอกเลิกสัญญาโดยให้ลงนามพร้อมกับให้ผู้ขายจ่ายเงินคืนค่ามัดจำ ซึ่งการยกเลิกการเข้าลงทุนในธุรกิจพลังไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็กในครั้งนี้ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใดๆต่อบริษัทปัจจุบันบริษัทฯยังคงมุ่งมั่นตั้งใจมองหาธุรกิจและดำเนินการเข้าลงทุนในสายธุรกิจต่างๆที่คาดว่าจะก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ