ภาพข่าว: การบินไทยคืนชีวิตให้คูคลองเลียบวิภาวดี

ข่าวท่องเที่ยว ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 16:24:03 น.
กรุงเทพฯ--6 ต.ค.--การบินไทย

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม "การบินไทยคืนชีวิตให้คูคลองเลียบวิภาวดี" น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้านการจัดการคุณภาพน้ำและการบำบัดน้ำ การบริหารจัดการน้ำเสียให้เป็นน้ำดีมาใช้ โดยมีดร.สุเมธ ตันติเวชกุล (ที่ 4 จากซ้าย) เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยเรืออากาศเอกกนก ทองเผือก (ที่ 5 จากซ้าย) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานบริหารงานกฎหมาย ปฏิบัติหน้าที่แทนรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทยฯ คณะกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ฝ่ายบริหาร และพนักงานการบินไทยร่วมกิจกรรม ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทยฯ ถนนวิภาวดีรังสิต

อนึ่ง กิจกรรมครั้งนี้ พนักงานการบินไทยได้ช่วยกันปลูกต้นแว่นแก้วซึ่งเป็นไม้น้ำลงบนแพประดิษฐ์ พร้อมปล่อยแพลงคลองเพื่อช่วยฟอกและเติมอ๊อกซิเจนในน้ำ รักษาสภาพน้ำในคลองเลียบถนนวิภาวดีรังสิตหน้าบริษัทฯ ให้ใสสะอาดต่อไป

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง