ทีมต้นกล้าของพ่อหลวง ม.อีสเทิร์นเอเชีย คว้ารางวัลทีมเยาวชนยอดเยี่ยม

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 16:45:13 น.
กรุงเทพฯ--9 ต.ค.--มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ทีมต้นกล้าของพ่อหลวง มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ประกอบด้วย นายพฤติการณ์ อุทัยเพ็ชร น.ส.กัลยากร กรรแสงศรี น.ส.หนึ่งสกุล ยิ้มห้อย และน.ส.อุทัยวรรณ ผ่องฉวี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะการบิน คว้ารางวัลทีมเยาวชนยอดเยี่ยม ได้รับโล่เกียรติยศ และทุนการศึกษา ในการนำเสนองานโครงการค่ายอาสาสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์และสร้างเสริมสุขภาพชุมชน จากกิจกรรมการประกวดผลงาน "เยาวชนสานต่อพระราชดำริ" ภายใต้โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 7 ณ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง