คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศฺลป์ ม.หอการค้าไทย จัดงาน พระก่อพระเกื้อหล้าสู่สวรรค์

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 17:04:56 น.
กรุงเทพฯ--9 ต.ค.--มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ขอเชิญร่วมน้อมรำฦก ๑ ปีแห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในงาน "พระก่อพระเกื้อหล้าสู่สวรรค์"คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์วันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐เวลา ๑๑.๐๐-๑๖.๐๐ น.ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ ถวายในหลวงร.9
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ลงทะเบียน
๑๒.๐๐-๑๒.๕๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๒.๕๐-๑๓.๐๐ น. อาลยพจน์"พระก่อพระเกื้อหล้าสู่สวรรค์"
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. ธรรมเนียมงานพระเมรุของเมืองไทย
ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ
๑๔.๓๐-๑๕.๓๐ น. การเดินทางของมโนทัศน์ "พ่อแห่งแผ่นดิน" ในสังคมไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา
๑๕.๓๐-๑๕.๔๐ น. พิธีปิดและฉายรูปหมู่
ประชาชนทั่วไป สามารถเข้าร่วมงานได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง