คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศฺลป์ ม.หอการค้าไทย จัดงาน "พระก่อพระเกื้อหล้าสู่สวรรค์"

ข่าวทั่วไป 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560 17:04 น. —ThaiPR.net

ขอเชิญร่วมน้อมรำฦก ๑ ปีแห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในงาน "พระก่อพระเกื้อหล้าสู่สวรรค์"คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์วันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐เวลา ๑๑.๐๐-๑๖.๐๐ น.ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ ถวายในหลวงร.9

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ลงทะเบียน

๑๒.๐๐-๑๒.๕๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน

๑๒.๕๐-๑๓.๐๐ น. อาลยพจน์"พระก่อพระเกื้อหล้าสู่สวรรค์"

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์

๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. ธรรมเนียมงานพระเมรุของเมืองไทย

ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ

๑๔.๓๐-๑๕.๓๐ น. การเดินทางของมโนทัศน์ "พ่อแห่งแผ่นดิน" ในสังคมไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา

๑๕.๓๐-๑๕.๔๐ น. พิธีปิดและฉายรูปหมู่

ประชาชนทั่วไป สามารถเข้าร่วมงานได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ