กปภ.ดิจิทัล ชูบริการขอติดตั้งประปาผ่านเว็บไซต์ นำร่อง 13 สาขา EEC

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 17:08:44 น.
กรุงเทพฯ--9 ต.ค.--การประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) 13 สาขา ในพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 3 จังหวัด คือ ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา เปิดตัวบริการรูปแบบใหม่ "การขอติดตั้งประปาผ่านเว็บไซต์" (www.pwa.co.th) ช่วยลดขั้นตอน ลดระยะเวลา ลดทรัพยากรกระดาษ เพิ่มความประทับใจให้แก่ลูกค้า

นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ(วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเร่งรัดการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน รองรับการขยายตัวของแรงงานภาคอุตสาหกรรม และความต้องการใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคที่มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ กปภ. ต้องเร่งผลักดันแผนงานพัฒนาระบบประปาให้สอดคล้องกับนโยบายกระตุ้นการลงทุน ตลอดจนพัฒนารูปแบบการบริการให้กระชับฉับไว จึงเป็นที่มาของการริเริ่มโครงการ กปภ.สาขาดิจิทัล โดยตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 เป็นต้นไป ลูกค้าของ กปภ. 13 สาขา ได้แก่ กปภ.สาขาชลบุรี พัทยา บ้านบึง พนัสนิคม ศรีราชา แหลมฉบัง ฉะเชิงเทรา บางปะกง บางคล้า พนมสารคาม ระยอง บ้านฉาง และปากน้ำประแสร์ จะสามารถใช้บริการขอติดตั้งประปาผ่านเว็บไซต์ www.pwa.co.th โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมายัง กปภ.สาขา ผ่านขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้ 1. ลูกค้ายื่นเรื่อง ขอติดตั้งประปาผ่านเว็บไซต์ 2. รอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ 3. ส่งเอกสารเพิ่มเติม(ถ้ามี) 4. รอการแจ้งค่าใช้จ่ายจากเจ้าหน้าที่ 5. ชำระค่าติดตั้งที่ กปภ.สาขา ที่ใช้บริการ 6. เจ้าหน้าที่ดำเนินการติดตั้งมาตรวัดน้ำ ซึ่งการบริการดังกล่าวนี้ นอกจากจะช่วยลดขั้นตอน ลดระยะเวลา ลดทรัพยากรกระดาษแล้ว ยังช่วยอำนวยความสะดวกในกรณีที่มีผู้ใช้น้ำขอติดตั้งประปานอกพื้นที่การให้บริการของ กปภ. เจ้าหน้าที่จะสามารถตรวจสอบและแจ้งเงื่อนไขให้ทราบได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลานาน สำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center โทร 1662 หรือ www.pwa.co.th หรือกปภ. 13 สาขาข้างต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง