ภาพข่าว: วิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม บรรยายธรรมโดยพระมหาสมปอง ห้วข้อ ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 11 ตุลาคม 2560 09:51:05 น.
กรุงเทพฯ--11 ต.ค.--เบรนเอเซีย คอมมิวนิเคชั่น

โลกก้าวไกล ประเทศไทยก้าวหน้ายั่งยืนด้วยการพัฒนาสู่อนาคตด้วยองค์ความรู้ควบคู่คุณธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. โดย รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี เป็นประธานเปิดงานโครงการอมรบคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาจิต ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์กว่า 1,300 คน โดยนิมนต์พระมหาสมปอง ตาลปุตโต และทีมงาน บรรยายธรรม ในหัวข้อ ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อส่งเสริมคุณค่าความเจริญทางจิตใจและคุณธรรมแก่คนรุ่นใหม่ ได้นำมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน การทำงาน และร่วมเป็นพลังที่คุณภาพในการพัฒนาประเทศไทยท่ามกลางสังคมและเศรษฐกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ณ ห้องประชุมสจล.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง