ภาพข่าว: ออกกำลังกาย

ข่าวกีฬา ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 11:03:14 น.
กรุงเทพฯ--12 ต.ค.--สสส.

พงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ (ที่ 4 จากซ้าย) ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานใน "กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายในส่วนกลาง กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 (Sport for all 4.0)" ครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงกิจกรรมการออกกำลังกาย เล่นกีฬาอย่างทั่วถึง ต่อยอดเป็นวิถีชีวิต ส่งผลให้มีสุขภาวะที่ดี สร้างสัมพันธ์อันดีในครอบครัว โดยมี ชาญวิทย์ ผลชีวิน (ที่ 3 จากซ้าย) โฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย ดารณี ลิขิตวรศักดิ์ (ที่ 5 จากซ้าย) รองอธิบดีกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกิจกรรม ณ ลานสยามดิสคัฟเวอรี่ พลาซ่า ศูนย์การสยามสยามดิสคัฟเวอรี่

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง