ซีพีเอฟทั่วโลก...เดินหน้าวิสัยทัศน์ “ใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์อย่างรับผิดชอบ” ตอกย้ำผู้ผลิตอาหารปลอดภัยระดับโลก

ข่าวทั่วไป Wednesday October 18, 2017 12:27 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--18 ต.ค.--ซีพีเอฟ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ประกาศนโยบายชัดเจน เดินหน้าวิสัยทัศน์ ด้านการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างมีความรับผิดชอบ มีผลบังคับใช้ในทุกกิจการของซีพีเอฟทั่วโลก ครอบคลุมทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำ ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านการผลิตอาหารปลอดภัยของโลก นายอดิเรก ศรีประทักษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ลงนามประกาศนโยบาย "วิสัยทัศน์ระดับโลกด้านการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์" เพื่อให้ทุกสาขาของซีพีเอฟทั้งในประเทศไทยและทุกๆประเทศทั่วโลกนำไปปฏิบัติ อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตอาหารปลอดภัยที่บริษัทดำเนินการอยู่ ภายใต้วิสัยทัศน์ของบริษัทที่มุ่งสู่ "ครัวของโลก" "เรื่องของการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์เป็นสิ่งที่ทั่วโลกให้ความสนใจ เนื่องจากมีส่วนสำคัญต่อความปลอดภัยในอาหาร ที่ผ่านมาซีพีเอฟตระหนักในเรื่องนี้ และดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดมาโดยตลอด รวมถึงมีขั้นตอนในการตรวจสอบย้อนกลับ แต่ก็ไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาระบบความปลอดภัยทางอาหารให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของกระแสโลก โดยวิสัยทัศน์ระดับโลกด้านการใช้ยาต้านจุลชีพนี้ จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันนี้และจะดำเนินการได้ทั่วโลกภายในปี 2563" นายอดิเรกกล่าว ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ระดับโลกของซีพีเอฟด้านการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์คือการผลิตอาหารปลอดภัยและมีคุณภาพอย่างยั่งยืน โดยจะใช้ยาต้านจุลชีพอย่างมีความรับผิดชอบ ภายใต้การพิจารณาทุกปัจจัยอย่างรอบคอบ เช่น ต้องไม่เกิดการดื้อยาหรือการตกค้างของยา ความปลอดภัยของอาหาร หลักการด้านสวัสดิภาพสัตว์ การพัฒนาอย่างยั่งยืนและความพึงพอใจของผู้บริโภค ขณะที่ซีพีเอฟจะมุ่งเน้นการป้องกันโรคมากกว่าให้เกิดโรคแล้วจึงรักษา ถือเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและรับผิดชอบ โดยซีพีเอฟได้จัดลำดับความสำคัญของนโยบายด้านการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์ อาทิ 1.)ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของสัตวแพทย์และใช้เพื่อการรักษาเท่าที่จำเป็นเท่านั้น 2.) หลีกเลี่ยงการใช้ยาต้านจุลชีพประเภทที่ใช้ทั้งในคนและสัตว์ (share-class antimicrobials) และใช้เมื่อจำเป็นอย่างระมัดระวัง โดยจะเลือกใช้ยาสำหรับสัตว์เป็นลำดับแรก 3.)ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญระดับโลกเพื่อหาแนวทางใหม่ที่ดีกว่าในการดูแลสัตว์ตามหลักการสวัสดิภาพสัตว์ (animal welfare) อันจะเป็นการลดความจำเป็นในการใช้ยาต้านจุลชีพ เป็นต้น โดยบริษัทจะทำงานตลอดห่วงโซ่การผลิตอาหารโปรตีนทั่วโลก และร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการปกป้องสุขภาพของคน สัตว์ และสังคมโลก อย่างเหมาะสม ตามหลักการ ''สุขภาพหนึ่งเดียว" (One health) ขณะเดียวกันซีพีเอฟจะเข้าร่วมแสดงนิทรรศการด้านการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์ ภายในงาน Anti-Biotic awareness week ณ สำนักงาน FAO ระหว่างวันที่ 13—17 พฤศจิกายน 2560 ตามคำเชิญขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ด้วย อนึ่ง ซีพีเอฟ ได้เข้าร่วมงานสัมมนา One Health Summit จัดโดยองค์การสหประชาชาติ ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี เมื่อปี 2559 ว่าด้วยเรื่องสุขภาพหนึ่งเดียว ครอบคลุมการผลิตอาหารปลอดภัยและความร่วมมือในการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาวทั้งคนและสัตว์ โดยซีพีเอฟได้ร่วมลงนามข้อตกลง One Health Summit Priorities เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสม เพื่อแสดงจุดยืนถึงการให้ความสำคัญต่อการผลิตอาหารปลอดภัยมาแล้ว การประกาศนโยบาย "วิสัยทัศน์ระดับโลกด้านการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์" ในครั้งนี้ จึงแสดงถึงความมุ่งมั่นจริงจัง ให้ประชาคมโลกได้รับทราบเจตนารมณ์ของซีพีเอฟ บริษัทคนไทยที่ใส่ใจในความปลอดภัยด้านอาหารสูงสุดเพื่อผู้บริโภคทั่วโลกอย่างแท้จริง

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ