ภาพข่าว: โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกสอนกีฬา

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 18 ตุลาคม 2560 17:34:39 น.
กรุงเทพฯ--18 ต.ค.--

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง โดย นายนิวรณ์ แสงวิสุทธิ์ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดตรัง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกสอนกีฬา เพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านกีฬาในจังหวัดตรัง ให้มีความรู้และทักษะทางด้านกีฬา สามารถนำไปพัฒนานักกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งจัดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล ระหว่างวันที่ 16-20 ตลาคม 2560 โดยมี นายคณิศร ครุฑน้อย, นายนิเวช แก้วแสง, เรือเอกบุญภพ ประพฤติ และนายธีรพงศ์ อภิชาตบุตร เป็นวิทยากร และอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล ระหว่างวันที่ 21-23 ตุลาคม 2560 พร้อมด้วย น.ส.นราพร ผงทอง และ น.ส.นันทกานต์ เพ็ชรพลาย อดีตนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติเป็นวิทยากร และ นายประภาศ ขำแก้ว เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง