ภาพข่าว: ธพว. ร่วมกับ ม.หอการค้าไทย ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือการจัดทำโครงการติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจชุมชน และการจัดทำดัชนีความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ SMEsไทย

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 14:11:14 น.
กรุงเทพฯ--19 ต.ค.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการและงานวิจัย ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือการจัดทำโครงการติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจชุมชน ผ่าน SMEs Local Economy และการจัดทำดัชนีความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ SMEs ไทย เพื่อสะท้อนถึงสถานการณ์ต่างๆ ของ SMEs ชุมชนท้องถิ่น และความต้องการที่แท้จริง รวมถึงเป็นการติดตามผลงานที่รัฐบาลให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ผ่านโครงการต่างๆ อาทิ กองทุนพัฒนาSMEs ตามแนวประชารัฐ และสินเชื่อ SMEs Transformation Loan เป็นต้น ณ ห้อง 10201 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวิภาวดีรังสิต เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง