ภาพข่าว: ครบรอบ 15 ปี ผู้นำหลักสูตรสองปริญญา

ข่าวบันเทิง ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 15:28:39 น.
กรุงเทพฯ--19 ต.ค.--

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการและการแสดงนิทรรศการ SUIC's 5th International Conference and Exhibition: The Integration of Art, Creativity and Management โดย ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ เป็นผู้นำการสร้างหลักสูตรสองปริญญาร่วมกันกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลก มาตลอดระยะเวลา 15 ปี โดยมี Mr. Alain Sebban ประธาน Vatel Group จากสาธารณรัฐฝรั่งเศส และ Mr.David Roberts ตัวแทนจากมหาวิทยาลัย Birmingham City University สหราชอาณาจักร ร่วมแสดงความยินดี (วันที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ อาคารไปรษณีย์ไทย บางรัก ห้องไปรษณีย์ฤดีสราญ)

หมายเหตุ อ้างอิงจากภาพ 4559
(ที่ 5 จากซ้าย) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
(ที่ 3 จากซ้าย) ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร
(ที่ 4 จากซ้าย) Mr. Alain Sebban ประธาน Vatel Group จากสาธารณรัฐฝรั่งเศส
(ที่ 6 จากซ้าย) คุณภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
(ที่ 7 จากซ้าย) Mr.David Roberts ตัวแทนจากมหาวิทยาลัย Birmingham City University สหราชอาณาจักร
(ที่ 8 จากซ้าย) ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท์ อธิการบดี ม.ศิลปากร
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง