มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญประชาชนชาวไทยร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณธิคุณเป็นครั้งสุดท้าย

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 25 ตุลาคม 2560 16:30:00 น.
กรุงเทพฯ--25 ต.ค.--มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ขอเชิญดาวน์โหลดภาพพระเมรุมาศ เพื่อนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
https://goo.gl/U6c45f
ภาพถ่ายโดย อ.นริส พิเชษฐพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง