มูลนิธิบัวหลวง จัดงานแถลงข่าว “ โครงการ “ดาวเด่นบัวหลวง ๑๐๑” ครั้งที่ 10

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 17:19:29 น.
กรุงเทพฯ--30 ต.ค.--

คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช กรรมการมูลนิธิบัวหลวง และประธานโครงการดาวเด่นบัวหลวง ๑๐๑ ให้เกียรติมาเป็นประธานในงานแถลงข่าว " โครงการ "ดาวเด่นบัวหลวง ๑๐๑" ครั้งที่ 10 วันจันทร์ที่ 6 พฤศิกายน 2560 เวลา 13.30 น. ซึ่งได้จัดอย่างต่อเนื่องมา ตั้งแต่ปี 2551 โดย มูลนิธิบัวหลวง ร่วมกับ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งโครงการฯ นี้ มีวัตถุประสงค์ในการจุดประกาย และสร้างแรงบันดาลใจทางด้านงานศิลปะ สนับสนุน และเสริมสร้างศิลปินหนุ่มสาวรุ่นใหม่ ให้มีเวทีแสดงออกถึงความสามารถทางด้านการรังสรรค์ศิลปะ สำหรับการจัดการประกวดในปีนี้ หัวข้อในการสร้างสรรค์งานคือ "ประเทศไทย : อรุโณทัยแห่งจินตนาการ"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง