ส.ป.ก.จับมือ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและ อบต.โคกไทย แก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน ตำบลโคกไทย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าวทั่วไป Friday November 10, 2017 11:19 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--10 พ.ย.--สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.๔-๐๑) ให้กับราษฎร ตำบลโคกไทย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (เวลา ๑๓.๓๐) ว่า สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส.ป.ก. กรมป่าไม้ กรมพัฒนาที่ดิน กรมที่ดินและจังหวัดนครราชสีมา โดยในท้องที่ อำเภอปักธงชัย ได้มีการประกาศให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินทั้งอำเภอตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินท้องที่อำเภอเมือง อำเภอปักธงชัย และอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.๒๕๒๑ โดยพื้นที่บางส่วนของดำบลโคกไทย(ตอนบน) อยู่ในเขตป่าไม้ถาวรและเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งพื้นที่ที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาตินั้น กรมป่าไม้มอบให้ส.ป.ก.นำไปดำเนินการปฏิรูปที่ดิน ปัจจุบัน ส.ป.ก. ได้ดำเนินการออกเอกสาร ส.ป.ก.๔-๐๑ ให้เกษตรกรแล้ว และมีพื้นที่บางส่วนของตำบลโคกไทย(ตอนล่าง) เป็นที่ว่างเปล่านอกเขตป้า โอกาสนี้...นายสุรจิตต์ อินทรชิต เลขาธิการ ส.ป.ก.ร่วมเป็นเกียรติมอบเอกสาร ส.ป.ก.๔-๐๑ แก่ราษฎร ๒๗๘ ราย ๓๐๕ แปลง เนื้อที่กว่า ๗๕๒ ไร่ พร้อมด้วย นายชำนาญ กลิ่นจันทน์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ