ภาพข่าว: คุณวิไลวรรณ ลายถมยา ประธานคณะกรรมการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ พร้อมคณะเยี่ยมชมบูธจำหน่ายดอกแก้วกัลยา

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 11:33:28 น.
กรุงเทพฯ--13 พ.ย.--เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป

คุณวิไลวรรณ ลายถมยา (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานคณะกรรมการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และประธานคณะกรรมการฝ่ายฝึกอบรม และจัดทำผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา คุณทิพวัฒน์ จลานันทวงศ์ (ที่ 6 จากซ้าย) กรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และกรรมการกองทุนดอกแก้วกัลยา พร้อมด้วยคุณกัมพล กรรณภูติ (ที่ 3 จากซ้าย) หัวหน้าสำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธจำหน่ายดอกแก้วกัลยา จากสำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ซึ่งรายได้จากการจำหน่าย นำเป็นทุนสนับสนุนการจัดฝึกอบรบคนพิการ และช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น ด้านอาชีพ การศึกษา การป้องกันความพิการ และ การฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยมี คุณชาญชัย พันธุ์โสภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป ให้การต้อนรับ ณ ชั้น 1 โซน 1 ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์

ข้อมูลเพิ่มเติม : งานจำหน่ายดอกแก้วกัลยา จัดโดยสำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อดอกไม้ ที่ประดิษฐ์จากคนพิการของสำนักส่งเสริมอาชีพคนพิการ สภาสังคมสงเคราะห์ว่า ""ดอกแก้วกัลยา"" รายได้จากการจำหน่ายช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น ด้านอาชีพ การศึกษา การป้องกันความพิการ และ การฟื้นฟูสมรรถภาพ ขอเชิญทุกท่านร่วมสนับสนุน เพื่อช่วยเหลือคนพิการได้ ตั้งแต่วันนี้ – 13 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณ ชั้น 1 โซน 1 ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง