กรมการท่องเที่ยวเร่งกระชับความร่วมมือท่องเที่ยว?กีฬาจังหวัดจัดสัมมนาใหญ่บูรณาการการท่องเที่ยวรับปี 2561

ข่าวท่องเที่ยว ThaiPR.net -- พุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 10:29:59 น.
กรุงเทพฯ--15 พ.ย.--Syllable

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทุกจังหวัดจัดสัมมนาใหญ่ "โครงการบูรณาการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว" สร้างความพร้อมและเร่งดำเนินการตามแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทลายข้อจำกัดด้านบุคลากรซึ่งเป็นกำแพงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เสริมสร้างศักยภาพเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในทั่วทุกภูมิภาค

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาโครงการบูรณาการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2560 โดย กรมการท่องเที่ยว ณ โรงแรม ดิ แอมบาสซาเดอร์กรุงเทพมหานคร โดยมี นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของกรมการท่องเที่ยวผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาผู้แทนจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทุกจังหวัดและเจ้าหน้าที่ของกรมการท่องเที่ยวจากทั่วประเทศ เข้าร่วมสัมมนากว่า150 คน

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่า "เพื่อเป็นการผนึกกำลังร่วมกันดำเนินงานตามภารกิจหลักของกรมการท่องเที่ยวในการเร่งพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวไทย การสัมมนาโครงการบูรณาการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวครั้งนี้ จะเป็นเวทีให้กรมการท่องเที่ยวและสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทุกจังหวัด ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงปรับวิธีคิดและกระบวนการทำงาน และสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน เพื่อเป้าหมายใหญ่ร่วมกัน คือการเพิ่มศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถของไทยในการแข่งขันกับต่างประเทศ"

"เพื่อเป็นการเร่งสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในปี พ.ศ.2561 นี้ รัฐบาลมุ่งเน้นขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยส่งเสริมให้เป็นปี ""ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน""และสร้างกิจกรรมดึงดูดนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี ทั้งนี้ โครงการบูรณาการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวต่างๆ ของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะเป็นปัจจัยและกลไกสำคัญในการส่งเสริมผลักดันนโยบายการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวไทยของรัฐบาล ตามแผนประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย"

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง