ปภ.จัดงานวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ปี พ.ศ.2560 สร้างการสัญจรปลอดภัย – ลดความสูญเสียอย่างยั่งยืน

ข่าวทั่วไป Thursday November 16, 2017 15:52 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--16 พ.ย.--กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชนจัดงานวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) ตามหัวข้อที่องค์การอนามัยโลกกำหนด ภายใต้ประเด็นหลัก ""เป้าหมายปี 2563 : ลดการเสียชีวิตและการบาดเจ็บที่รุนแรงจากอุบัติเหตุทางถนนลง 50 เปอร์เซ็นต์"" ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อกระตุ้นเตือนให้ทุกภาคส่วน ตระหนักถึงสภาพปัญหา ความสูญเสีย และผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงแสดงถึงความมุ่งมั่นในการรวมพลังและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจังตามเป้าหมายที่องค์การอนามัยโลกกำหนด สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศของรัฐบาลตามนโยบาย ""Thailand 4.0"" พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เปิดเผยว่า อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนทั่วโลกเสียชีวิตจำนวนมาก องค์การอนามัยโลกจึงได้ประกาศให้วันอาทิตย์สัปดาห์ที่สามของเดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) เพื่อรำลึกถึงความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงกระตุ้นเตือนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง สำหรับการจัดงานวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชนจัดกิจกรรมดังกล่าว ตามหัวข้อที่องค์การอนามัยโลกกำหนด ภายใต้ประเด็นหลัก ""เป้าหมายปี 2563 :ลดการเสียชีวิตและการบาดเจ็บที่รุนแรงจากอุบัติเหตุทางถนนลง 50 เปอร์เซ็นต์"" ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการรวมพลังและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจังตามเป้าหมายที่องค์การอนามัยโลกกำหนด นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน โดยกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติและนโยบายหลักด้านการยกระดับคุณภาพการบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน พร้อมมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศ ภายใต้กรอบทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2554 – 2563 ใน 5 เสาหลัก ครอบคลุมทั้งการบริหารจัดการ ถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย ยานพาหนะที่ปลอดภัย ผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และการตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนของประเทศและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของประเทศ โดยมุ่งวางกลไกการบริหารจัดการที่เป็นระบบ ควบคู่กับการลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนครอบคลุม ทั้งด้านคน รถ ถนน และสิ่งแวดล้อม เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพบังคับใช้กฎหมายจราจร การวางโครงข่ายและแก้ไขจุดเสี่ยงบนท้องถนนตามมาตรฐานวิศวกรรมจราจร การจัดหาเทคโนโลยีสนับสนุน การสร้างความปลอดภัยทางถนน การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่รวดเร็วและเข้าถึงทุกพื้นที่ การพัฒนากลไกติดตาม จัดเก็บ และประเมินผลข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนที่ครบวงจร รวมถึงผลักดันให้มีระบบขนส่งสาธารณะที่สะดวก และปลอดภัย ซึ่งการจัดงานวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี พ.ศ. 2560 ถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทุกภาคส่วน ตระหนักถึงสภาพปัญหา ความสูญเสีย และผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนน รวมถึง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับการสัญจรที่ปลอดภัย เพื่อให้ถนนทุกสายของประเทศไทยเป็นเส้นทางแห่งความปลอดภัยอย่างยั่งยืน สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศของรัฐบาลตามนโยบาย ""Thailand 4.0""

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ