ภาพข่าวหลักสูตร ”Fast-Track Entrepreneurship Certificate Program for Millennials”

ข่าวทั่วไป 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 17:21 น. —ThaiPR.net

อนันต์ อัศวโภคิน (คนกลาง) เป็นประธานเปิดหลักสูตร "Fast-Track Entrepreneurship Certificate Program for Millennials" ให้กับ วีรานันท์ พิพัฒวงศ์เกษม (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วีพี โค้ชชิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด โดยมี วาริธร จริยาวัฒนรัตน์, ธันย์สิตา นิธิพรพันธ์, ศุภาพิชญ์ รุ่งเรืองผล, วิชิตา โขมรัตน์, วีรวิชญ์ พิพัฒวงศ์เกษม ร่วมงาน ณ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 (อโศก) เมื่อวันก่อน บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา) 1. คุณวาริธร จริยาวัฒนรัตน์ ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์บริษัท วีพี โค้ชชิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง 2. คุณธันย์สิตา นิธิพรพันธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการสื่อสารการตลาด ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 อโศก 3. คุณวีรานันท์ พิพัฒวงศ์เกษม ประธานกรรมการบริหารบริษัท วีพี โค้ชชิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง 4. คุณอนันต์ อัศวโภคิน ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ บริษัท วีพี โค้ชชิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง

5. คุณศุภาพิชญ์ รุ่งเรืองผล ที่ปรึกษาด้านการตลาดบริษัท วีพี โค้ชชิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง

6. คุณวิชิตา โขมรัตน์ แขกผู้มีเกียรติ

7. คุณวีรวิชญ์ พิพัฒวงศ์เกษม ที่ปรึกษาด้านการเงิน บริษัท วีพี โค้ชชิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ