โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ประเทศญี่ปุ่น JENESE 2017

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 14:00:38 น.
กรุงเทพฯ--23 พ.ย.--โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เมื่อเร็วๆนี้ นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2017 โดยมี นางสาววิชดา วัชรปิยะกุล ชั้น ม.4/16 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเขียนตามคำบอก และ นายสหัสวรรษ พรหมเผ่า ชั้น ม.6/17 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเปิดพจนานุกรม KANJI, ในการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับประเทศ ปีการศึกษา 2560 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัตน์ โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งทางสถานเอกอัคราชทูตญี่ปุ่น ได้ให้ทุนแก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 10 ทุน เพื่อเข้าร่วมโครงการ JENESE 2017 เป็นเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 5-12 ธันวาคม 2560 โดยทางรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ทั้งนี้ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้คัดเลือกนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ที่ชนะเลิศ จากการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับประเทศ ปีการศึกษา 2560 เพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง