ผลการคัดเลือกหลักทรัพย์ในดัชนี FTSE SET Index Series สำหรับรอบทบทวนเดือนธันวาคม 2560

ข่าวหุ้น-การเงิน 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 17:04 น. —ThaiPR.net

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และฟุตซี่ รัสเซล (FTSE Russell) ประกาศผลการทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ชุดใหม่ที่จะใช้ในการคำนวณ FTSE SET Index Series มีผลวันที่ 18 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป สรุปได้ดังนี้

  • ดัชนี FTSE SET Large Cap Index มีการเปลี่ยนแปลง 1 รายชื่อ
  • ดัชนี FTSE SET Mid Cap Index มี 6 หลักทรัพย์ใหม่ที่เข้าร่วมคำนวณ
  • ดัชนี FTSE SET Shariah Index มี 14 หลักทรัพย์ใหม่ที่เข้าร่วมคำนวณ

หลักทรัพย์เข้าใหม่ในดัชนี FTSE SET Large Cap Index ได้แก่ บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ (EA) ส่วนหลักทรัพย์เข้าใหม่ ในดัชนี FTSE SET Mid Cap Index ได้แก่ บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM), บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI), บมจ. พริมา มารีน (PRM), บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง (RATCH), บมจ. อาร์เอส (RS) และ บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) (TOA)

หลักทรัพย์เข้าใหม่ในดัชนี FTSE SET Shariah Index ได้แก่ บมจ. แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี (AIT), บมจ. อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง (AMARIN), บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ (BAFS), บมจ. เอกชัยการแพทย์ (EKH), บมจ. เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท (FN), บมจ. โกลบอลกรีนเคมิคอล (GGC), บมจ. ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) (HFT), บมจ. ล่ำสูง (ประเทศไทย) (LST), บมจ. พริมา มารีน (PRM), บมจ. ซีฟโก้ (SEAFCO), บมจ. ศรีราชาคอนสตรัคชั่น (SRICHA), บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) (TOA), บมจ. ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ (TPIPP) และ บมจ. ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม (UVAN)

รายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่เข้าใหม่และคัดออก รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับดัชนีชุด FTSE SET Index Series และหลักเกณฑ์ในการคำนวณ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ http://www.ftse.com/products/indices/set และ www.set.or.th

การทบทวนหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณดัชนีชุด FTSE SET Index Series จัดทำขึ้นปีละ 2 ครั้ง ตามหลักเกณฑ์ที่มีการกำหนดไว้เป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณดัชนีต่างๆ ในครั้งนี้ จะมีผลตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป โดยมีกำหนดทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ครั้งต่อไปในเดือน มิถุนายน 2561


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ