ภาพข่าว: ปตท. นำสื่อมวลชน ศึกษาดูงานชุมชนเข้มแข็ง วิถีพอเพียงภาคใต้ ต.ลำสินธุ์ จ.พัทลุง

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 13 ธันวาคม 2560 14:51:26 น.
กรุงเทพฯ--13 ธ.ค.--ปตท.

นายพีรทักษ์ อุตะเดช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการคลังปิโตรเลียม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ต้อนรับคณะสื่อมวลชน จ.สงขลา ศึกษาดูงานชุมชนเข้มแข็งในโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตำบลวิถีพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้วิถีพอเพียงภาคใต้ ต.ลำสินธุ์ จ.พัทลุง ซึ่ง ปตท. ได้สนับสนุนการติดตั้งโซล่าร์เซลล์ลอยน้ำ (Floating PV) และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้จนเป็นผลให้เกิดยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของชุมชนได้สำเร็จ พร้อมฟังบรรยายจาก นายชุมพล สุรพิทยานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่วางแผน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นใจในศักยภาพเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสู่เวทีโลก

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง