พัฒนาแอปบนมือถือเพื่อการท่องเที่ยวเมืองโบราณอู่ทอง เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ เปิดใช้อย่างเป็นทางการ

ข่าวท่องเที่ยว ThaiPR.net -- พุธที่ 13 ธันวาคม 2560 17:12:15 น.
กรุงเทพฯ--13 ธ.ค.--อพท.

อพท.๗ ร่วมกับ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จับมือกันพัฒนาสื่อดิจิทัลส่งเสริม-สนับสนุนการจัดการฐานทรัพยากรการท่องเที่ยว พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง สุพรรณบุรี

วันอังคารที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ รองผู้อำนวยการ อพท.(๑) ร่วมกับ อ.ดร.ธนาทร เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เซ็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) และคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี นายสมจินต์ ชาญกระบี่ รักษาการ ผจก.อพท.๗ และ อ.ดร.อติเทพ แจ้ดนาลาว อาจารย์ประจำคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกันลงนามเป็นพยานในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ณ ห้องประชุมชั้น ๓๐ อาคารทิปโก้ กรุงเทพฯ

อ.ดร.ธนาทร เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวว่า คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างนักออกแบบและสร้างสรรค์ศิลปะ โดยเฉพาะสาขาการออกแบบนิเทศศิลป์น่าจะเข้ามาสนับสนุนบทบาทการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ของ อพท.ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการพัฒนาสื่อดิจิทัลผ่านโทรศัพท์มือถือ เพื่อช่วยให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจต่างๆ เข้าถึงข้อมูลโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวในเมืองโบราณอู่ทองได้ดียิ่งขึ้น โดยโครงการนี้ ทางคณะมัณฑนศิลป์จะใช้เวลาดำเนินการจำนวน ๑๐ เดือน เริ่มเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุดโครงการในเดือนกันยายน ๒๕๖๑

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ รองผู้อำนวยการ อพท.(๑) กล่าวว่า ถือเป็นมิติใหม่ของการพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการจัดการฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง (อพท.๗) ที่มีการพัฒนาฐานข้อมูลมีการออกแบบต้นแบบเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยี AR และภาพเคลื่อนไหว เพื่อให้ผู้ใช้เกิดความสะดวกเพราะสามารถใช้แอปพลิเคชั่นบนมือถือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทองอย่างดียิ่ง เพราะนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป สามารถดูข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก ตลอดจน อพท.สามารถป้อนข้อมูลอื่นๆ ที่จะใช้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแหล่งท่องเที่ยว ขณะเดียวกันนักเรียน นักวิชาการ นักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ก็สามารถดึงข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ต่อยอดทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง สุพรรณบุรี คาดว่าระบบแอฟพลิเคชั่นบนมือมือนี้ จะเปิดระบบให้ผู้ใช้งานได้เข้าถึงข้อมูลได้ประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ นี้

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง