ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ แกนนำเข้าพบ

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 13 ธันวาคม 2560 17:37:21 น.
กรุงเทพฯ--13 ธ.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุญาตให้ 15 แกนนำชาวสวนยางภาคใต้ เข้าพบ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีข้อเรียกร้อง คือ 1) ให้พิจารณาการทำงานของ คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยและผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย 2) เปิดโอกาสให้กลุ่มเกษตรกรรายย่อย (ต้นน้ำ)ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบ เสนอแนะแนวคิด ในมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง และ 3) ให้มีการพูดคุยหารือร่วมกันระหว่าง 4 ฝ่าย ได้แก่ ต้นทาง คือ เกษตรกร กลางทาง คือ ผู้ประกอบการยางรายย่อย ปลายทาง คือ ผู้ส่งออก และหน่วยงานรัฐ เพื่อเฉลี่ยราคาให้ทุกกลุ่มไม่เสียประโยชน์และโอกาสเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง