กอ.รมน.จังหวัด ช.บ. ร่วมประชุมดำเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางสาธารณะจังหวัดชลบุรี

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 08:56:03 น.
กรุงเทพฯ--14 ธ.ค.--กอ.รมน.จังหวัด ช.บ.

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.60 เวลา 13.30 น. พล.ต.ทัศไนย ประทุมทอง รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.บ.(ท.) มอบหมายให้ พ.ท.สุขสันต์ กุลพงษ์ รอง หน.กลุ่มงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กอ.รมน.จังหวัด ช.บ. และ ร.อ.เฉลิมชัย ไกรวิชา หน.ฝ่ายงานข่าว ร่วมประชุมดำเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางสาธารณะจังหวัดชลบุรี โดยมี นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รอง ผวจ.ชบ./รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.บ.(พ.) เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง