ภาพข่าว: ซีเมนส์ร่วมกับ สอศ. สนับสนุนการศึกษาระบบทวิภาคี

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 10:12:58 น.
กรุงเทพฯ--14 ธ.ค.--ซีเมนส์

ซีเมนส์ นำโดย มร.มาร์คุส ลอเรนซินี่ (ที่ 4 จากขวา) ประธานและหัวหน้าฝ่ายบริหาร ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดย ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ (ที่ 4 จากซ้าย) รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมลงนามความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุน ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านช่างอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการขยายตัวโครงการขนส่งระบบรางในอนาคต ภายใต้โครงการความร่วมมือระบบทวิภาคี เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลผ่านการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา เพื่อสร้างบุคลากรให้มีฝีมือแรงงานมาตรฐานที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติต่อไป โดยมีวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี และวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการในปีนี้

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง