ภาพข่าวอบรมนักบริหารการสหกรณ์ระดับกลาง

ข่าวทั่วไป Tuesday December 19, 2017 16:47 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--19 ธ.ค.--กรมส่งเสริมสหกรณ์

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานเปิดอบรม หลักสูตร "นักบริหารการสหกรณ์ระดับกลาง"รุ่นที่ 5 ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถ.พิชัย กรุงเทพฯ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดการอบรมแก่ข้าราชการการกรมส่งเสริมสหกรณ์ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และประเภททั่วไประดับอาวุโส เพื่อพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพิ่มขีดความสามารถที่จะปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการของกรมส่งเสริมสหกรณ์


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ